ปรับ LINE ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ (มีคลิป)

สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดีย ของผู้สูงอายุก็คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจ ในการใช้โซเชียลมีเดีย ตัวหนังสือเล็ก อาจจะมองไม่ชัด หรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่าง ๆ Line ปัจจุบ