บทความเกี่ยวกับ HIV
ประเมินคุณภาพแล็บตรวจเลือดผู้ป่วย HIV

ประเมินคุณภาพแล็บตรวจเลือดผู้ป่วย HIV

การให้ยาต้านไวรัสเอดส์กับผู้ป่วย ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งดี เป็นการป้องกัน ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ถ้าให้ยาแต่เนิ่น ๆ ปัจจุบันเรามีคนไข้สะสม ประมาณ 1,100,000 คน แล้วในจำนวน 1,100,000 คนนี้ ประ

12
โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด และมียารักษาได้ จริงหรือไม่? (มีคลิป)

โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด และมียารักษาได้ จริงหรือไม่? (มีคลิป)

มีกระแสว่าปัจจุบันโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด และพบผู้ป่วยที่หายจากโรคเอดส์แล้ว รวมทั้งมียาที่สามารถรับประทานก่อนเพื่อป้องกันโรคเอดส์เมื่อเราทราบว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งเมื่อเสี่ยงมาแล

1,127