อุปกรณ์จำแนกหมู่เลือด ABO-Rh คืออะไร (มีคลิป)

คนไม่สามารถจะขาดเลือดได้เนี่ย เราก็ต้องให้ไปทดแทน แต่ว่าเลือดเนี่ย ไม่เหมือนกับยา ยานี่เราสามารถมีโรงงานผลิตยา แล้วก็ผลิตให้คนไข้ได้ ไปซื้อมาจากโรงงาน แต่ว่าเลือดเนี่ย ยังไม่มีโรงงานผลิตในปัจจุบันน