การค้นพบโรคโลหิตจาง (โรคธาลัสซีเมีย) ชนิดใหม่ของโลก (มีคลิป)

ค้นพบ โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ เป็นครั้งแรกของโลก ครอบครัวที่เราวินิจฉัยไปกว่า 20 ครอบครัว ทุกครอบครัวมีความไม่สบายใจ ทุกคนมีความวิตกกังวลนะครับ ว่าตกลงลูกเขาเป็นโรคอะไร จากการค้นพบของ คณะ