ตามหายีนเสี่ยง แพ้ยากันชัก (มีคลิป)

(หมอ) ในประเทศไทยนะคะ มีผู้ป่วยแพ้ยา ประมาณ 10,000 รายต่อปี และในจำนวนนี้ 500-700 ราย เป็นผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง ซึ่งการเป็นผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง มีผลต่อคุณภาพชึวิต ของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล เพราะว่าพอเ