ประวัติผีกระสือ กระสือเป็นตัวอะไร เกิดมาได้ยังไง (สรุปจบในโพ้สเดียว)

เรื่องเล่าความเป็นมาของผีกระสือ ว่ากระสือเป็นใคร เกิดมาจากอะไร ทุกอย่างเกี่ยวกับผีกระสือ จบในโพ้สเดียว