ออกกําลังกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

คำแนะนำสำหรับการออกกําลังกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง