บทความเกี่ยวกับ สื่อการสอน
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สำหรับครูแล้ว การได้เห็นนักเรียนที่ตนสอนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าครูเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แต่ ความสำเร็จ มีได้หลายรูปแบบ

162
การใช้ Minecraft ในการส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน (มีคลิปอธิบาย)

การใช้ Minecraft ในการส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน (มีคลิปอธิบาย)

ในคลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการสร้าง ซึ่งคุณครูสามารถฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ นะคะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่คุณครูสามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือ ในการส่งเสริมทักษะการคิดขอ

40
ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนซึ่งมีความสำคัญกับ IT for Education

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนซึ่งมีความสำคัญกับ IT for Education

เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆ ที่สำคัญทั้ง 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ เชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบถึง ความหมาย หลักการ วิธีการเร

168