ระบบนำส่งยาขยายหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ100% แม้จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยการผ่าตัด แต่หลังจากผ่าตัดแล้วประมาณวันที่ 4-14 จะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบเนื่องจากมีแคลเซียมเกาะ ซ