มาลาเรีย ภัยเงียบที่ไม่มีใครนึกถึง

ในปัจจุบันมีประชากรกว่า 2 พันล้านคน จาก 95 ประเทศทั่วโลก อาศัยอยู่ในบริเวณ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ประมาณการว่า... ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตราว ๆ 4 แสนคน โ