ประเมินคุณภาพแล็บตรวจเลือดผู้ป่วย HIV

การให้ยาต้านไวรัสเอดส์กับผู้ป่วย ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งดี เป็นการป้องกัน ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ถ้าให้ยาแต่เนิ่น ๆ ปัจจุบันเรามีคนไข้สะสม ประมาณ 1,100,000 คน แล้วในจำนวน 1,100,000 คนนี้ ประ