ผลกระทบจากสื่อกับความรุนแรง (มีคลิป)

การที่คน ๆ หนึ่งจะตัดสินใจ ใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ มันไม่ใช่เรื่อง่าย มันอาจจะต้องผ่านประสบการณ์ ผ่านปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การที่เรารับสารที่มีความรุนแรง บ่อย ๆ ซ้ำ ๆ แล้วก็อาจจะเพิ่มความรุนแรง