ธาตุเหล็กเกินสะสมในร่างกายคืออะไร (มีคลิป)

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรม โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียถึง 5,000 – 6,000 คน บางคนที่มีอาการรุนแรงจนต้องรับเลือดเป็นประจำ ส่งผลให้มีธาตุเหล็กเกินสะสมในร่างกาย เสี่ยงต่