DIY ถังกำจัดเศษอาหารที่สามารถใช้ในบ้าน ทำเองได้ ต้นทุนต่ำ (มีคลิป)

คนปัจจุบันเขาเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากกว่าเมื่อก่อน เราก็เลยทำถังนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้ทดลองใช้ เพื่อที่จะได้เห็นว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มันไม่ต้องทำห่างตัวเลย ท