เราจำเป็นต้องแคะหูไหม? ที่นี่มีคำตอบ (พร้อมคลิปอธิบาย)

การแคะหรือไม่แคะหู ? คำถามของเรื่องใกล้ตัวแบบนี้ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอันที่จริงแล้วคำตอบคืออะไร เราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแคะหู ถ้าคุณรู้ว่าการแคะหู เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะหูเรานั้นจะมีกลไกที่ช่