บทความเกี่ยวกับ การเรียนการสอน
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สำหรับครูแล้ว การได้เห็นนักเรียนที่ตนสอนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าครูเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แต่ ความสำเร็จ มีได้หลายรูปแบบ

162
การใช้งาน Kahoot จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (มีคลิปอธิบาย)

การใช้งาน Kahoot จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (มีคลิปอธิบาย)

Kahoot เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้คำถามเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามด้วยเวลาที่จำกัด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเ

642
การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน บริหารจัดการการเรียนการสอน

การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน บริหารจัดการการเรียนการสอน

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน และผู้เรียนมากมาย ดังเช่นที่เราได้เรียนรู้ผ่าน ความหมาย องค์ประกอบ และผู้ใช้งานในระบบ LMS ไปแล้ว อีกหนึ่งหัวใจหลัก ก็คือ ความสาม

48
ประเภท องค์ประกอบ และเป้าหมายของห้องเรียนออนไลน์

ประเภท องค์ประกอบ และเป้าหมายของห้องเรียนออนไลน์

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการเบื้องต้น ของห้องเรียนกันไปแล้วนะคะ ในตอนนี้ เรามารู้จักห้องเรียนออนไลน์ให้มากขึ้นอีกนิดค่ะ โดยวิดีโอนี้ ทุกท่านจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับประเภท องค์ประกอบ

23
หลักการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์

หลักการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์

หลังจากเราทำความรู้จักกับ หลักการออกแบบห้องเรียนออนไลน์เบื้องต้นกันไปแล้ว ในหัวข้อนี้ เราไปทำความรู้จักกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้บทเรียนออนไลน์ของเรานั้น น่าสนใจ และเกิดประสิทธิภาพสูงส

15
ข้อดีและข้อจำกัดของห้องเรียนออนไลน์

ข้อดีและข้อจำกัดของห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์ถูกผสมผสานกับเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย และเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะ ซึ่งทุกท่านคงเข้าใจในส่วนของหลักการ ประเภท และองค์ประกอบของห้องเรียนออนไลน์ก

237
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทุกวันนี้นะคะ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรากันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียน ในกลุ่มเยาวชนของเรา ดังนั้นคุณครู จึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อดี

229
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ ดังนั้นคุณครูจึงควรเข้าใจหลักการวัดและประเมินผลให้ถูกต้อง เพื่อจะสามารถน

300
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (มีคลิปอธิบาย)

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (มีคลิปอธิบาย)

ศตวรรษที่ 21 นะคะ เป็นศตวรรษที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน เป็นอย่างมาก ดังนั้นความต้องการ อ่า ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษนี้ จึงไม่เพียงแต่ ต้องการคนท

104
9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอน (9 C) - C-Teachers , Generation of Teachers

9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอน (9 C) - C-Teachers , Generation of Teachers

ในยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้นะคะ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเองก็ต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย ไม่เพียงเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ยัง

3,451