6 เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะทำการตรวจสุขภาพมีคนหลายคนได้ไปตรวจสุขภาพมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ซึ่งบางคนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือบางคนก็ตรวจอยู่ที่ทำงาน จริงอยู่ว่าเราแทบจะทุกคนก็เคยได้ยินว่า เราควรจะตรวจสุขภาพ แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ทราบความสำคัญของการตรวจสุขภาพเลยว่า เมื่อเราไปตรวจสุขภาพแล้วเราจะได้อะไร ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพ และถ้าหากเราจะไปตรวจสุขภาพเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับการตรวจสุขภาพนี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งก็คือ การตรวจสุขภาพเพื่อที่จะค้นหาโรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเรา โดยที่เรายังไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติที่สามารถสังเกตเห็นได้ หรือที่เราเรียกกันว่า ภัยเงียบ นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นพวกโรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรก โรคเบาหวาน หรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือด เหล่านี้เป็นต้น ส่วนการตรวจสุขภาพอีกประเภทหนึ่งก็คือ การตรวจเพื่อค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งถ้าหากว่าคุณหมอตรวจพบแล้ว เห็นว่ามีความเสี่ยงก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวของเรา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคต่างๆตามมาได้นั่นเอง

 

ทีนี่ 6 เรื่องที่ควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพนั้นมีอะไรบ้างเราลองมาดูกัน

1. ความสำคัญของการตรวจสุขภาพอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้เราสามารถค้นพบได้ว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรบ้าง โดยเฉพาะโรคที่เป็นภัยเงียบนั้นจะไม่แสดงอาการให้เราเห็น แต่ถ้าหากเราไปตรวจสุขภาพและก็พบตั้งแต่ในระยะแรก ก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ง่ายนั่นเอง

2. ความสำคัญของการตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก ในกรณีที่เป็นเด็กนั้น เราจะเน้นในเรื่องของวัคซีนสำหรับป้องกันโรคต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของการตรวจดูการเจริญเติบโตของร่างกาย และการพัฒนาต่างๆว่ามีการพัฒนาได้เป็นไปตามวัยของเด็กหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันอาการที่จะเกิดความผิดปกติต่างๆขึ้นมานั่นเอง และเรื่องที่สำคัญอีกอย่างสำหรับการตรวจสุขภาพของเด็กๆนั้น แพทย์ก็จะสามารถตรวจพบปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นในเด็กได้ และถ้าหากตรวจพบก็จะได้รักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

3. เรื่องการตรวจสุขภาพก็ต้องควรที่จะตรวจให้เหมาะสมกับตัวเราเอง เพราะว่าถ้าหากเราตรวจมากเกินไป ก็ทำให้สิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ และสำหรับการตรวจในบางอย่าง ก็มีโอกาสที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เช่นกัน

4. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คำว่า ตรวจสุขภาพประจำปี ในความเป็นจริงนั้น การตรวจสุขภาพไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจทุกปีก็ได้ แต่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่มีความจำเป็น สำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งกรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นเพศใด อายุเท่าไหร่ และบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นโรคต่างๆ ได้มากแค่ไหน อย่างเช่น พวกโรคเบาหวาน เป็นต้น

5. มีคนจำนวนมากเข้าใจผิดในเรื่องของการตรวจสุขภาพ นั่นก็คือ เป็นการตรวจเพื่อที่จะค้นหาโรคโดยจะต้องตรวจภายในห้องแล็ป และเป็นการตรวจจากคุณหมอ จนทำให้ตัวเองละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของการตรวจสภาพที่ถูกต้อง จะมุ่งความสำคัญไปในการซักประวัติ เพื่อที่จะหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เมื่อคุณหมอรู้ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว คุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติม สำหรับการตรวจในห้องแล็ปนั้นก็จะตรวจเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งคุณหมอก็ไม่ได้ตรวจภายในห้องแบบเลยก็มี

6. เราทุกคนสามารถที่จะตรวจสุขภาพได้ด้วยตัวเอง ซึ่งก็มีวิธีง่ายๆ โดยสังเสัตตัวเราเองว่ามีความผิดปกติอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สังเกตพฤติกรรมของเราเอง สังเกตน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอวว่าอยู่ในลักษณะที่มีพุงหรือไม่ ซึ่งการวัดนี้ ก็วัดในแนวสะดือแล้วก็นำค่าที่ได้นั้น ไปหารด้วยส่วนสูง ซึ่งสำหรับคนปกตินั้น ก็จะมีค่าเส้นรอบเอวที่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูง กรณีที่ค่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนสูงนั่น ก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ หรือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และก็โรคหลอดเลือดหัวใจ ได้เช่นกัน

 

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

1. เมื่อเราจะไปตรวจสุขภาพเราควรที่จะนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยน้อยก็ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ก่อนที่จะทำการตรวจ เพราะว่าถ้าหากเรานั้นพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือว่านอนน้อยเกินไปก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ผลการตรวจไม่ตรงตามความเป็นจริงได้ โดยเฉพาะกรณีของความดันโลหิต อุณหภูมิภายในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งมีผลมาจากการนอนของเรา อาจจะทำให้แพทย์ที่ตรวจร่างกายเราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าเรามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2. อดอาหารแล้วก็น้ำดื่ม หรือเราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงด้วยอย่างน้อยเป็นเวลา 8 ถึง 10 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการตรวจ งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพ เพราะว่ายาต่างๆแล้วเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจร่างกายของเรา ดังนั้นกรณีที่เรามีการรับประทานยาหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราควรจะแจ้งให้แพทย์หรือคุณพยาบาลก่อนที่จะทำการเข้าตรวจ

3. ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือเราอาจจะเคยมีประวัติต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพที่ผ่านมาแล้ว เมื่อไปตรวจสุขภาพ เราควรที่จะนำรายงานหรือว่าผลการตรวจเดิมไปด้วย เพื่อให้คุณหมอที่ตรวจสุขภาพของเราสามารถวินิจฉัยได้อย่างดียิ่งขึ้น

4. สำหรับผู้หญิง ไปตรวจสุขภาพก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของก่อนและหลังการมีประจำเดือน 7 วัน เพราะว่าในช่วงที่มีประจำเดือนนั้นถ้าหากว่าทำการตรวจปัสสาวะ อาจจะมีเลือดปะปนไปในปัสสาวะได้ และทำให้ผลการตรวจนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริง

5. สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์เต้านมนั้น ควรตรวจหลังจากการมีประจำเดือนไปแล้วจะให้ผลดีกว่า และจะทำให้ผลการตรวจนั้นมีความแม่นยำกว่า

 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นไปในบทความนี้ เราจะเห็นได้ว่าการตรวจสุขภาพนั้นมีความจำเป็น และสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรา ไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าเราจะไปตรวจสุขภาพ แต่กลับเป็นการช่วยในการดูแลรักษาร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะว่าถ้าหากว่าเราพบอาการผิดปกติใดๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเอง และเราก็จะได้รู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง