โทรคมนาคมเบื้องต้น-โทรเลขวิวัฒนาการของโทรเลข

คนที่เป็นผู้ให้กำเนิดและทำให้มีโทรเลขเกิดขึ้นมามีชื่อว่า แซมมอล มอร์ส โดยบุคคลผู้นี้ได้มีการคิดค้นรหัสสำหรับโทรเลขขึ้นมา โดยการใช้ จุดและก็ขีด เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารโทรเลขนั่นเอง จนกระทั่งเมื่อถึงปี พ.ศ 2387 แซมมอล มอร์ส ได้สร้างสายโทรเลขที่มีระยะทางที่ไกลมากโดยระยะทางนี้มีความยาวมากถึง 64 กิโลเมตรเลยทีเดียว เป็นสายโทรเลขที่เชื่อมโยงระหว่าง เมืองบัลติมอร์กับวอชิงตัน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้มีการส่งสัญญาณโทรเลข ที่มีลักษณะเป็นจุดและขีด ถือได้ว่าช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยโทรเลขอย่างจริงจัง และก็ได้มีการขยายเครือข่ายโทรเลขเพิ่มมากขึ้น เมื่อหลังจากนั้น การสื่อสารด้วยโทรเลขก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมาย ทั้งมีการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารโทรเลข และพัฒนาระบบที่จะใช้งาน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการโทรเลข ยกตัวอย่างเช่น โทรพิมพ์ และก็ เทเล็กซ์ เป็นต้น

 

หลักการส่งและรับโทรเลข

สำหรับการรับส่งสัญญาณโทรเลขนี้จะมีการแปลงรหัสก่อนเป็นอันดับแรก นั่นก็คือการเปลี่ยนจากตัวอักษรและก็ตัวเลขที่เรารู้จักกันให้เป็นรหัสของโทรเลขนั่นเอง หลังจากนั้นก็นำรหัสที่แปลงเสร็จแล้วส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายสัญญาณ และพอไปถึงด้านเครื่องรับ ก็จะได้รับสัญญาณไฟฟ้านี้ แล้วก็จะทำการเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นรหัสโทรเลข แล้วก็ถอดรหัสกลับออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรที่เราสามารถเข้าใจได้นั่นเอง

 

รหัสมอร์ส

รหัสมอร์ส นี้เป็นรหัสที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการสื่อสารด้วยโทรเลขเป็นครั้งแรก โดยจะมีการใช้ จุดและก็ขีด ในการเขียนตัวเลขหรือตัวอักษรต่างๆนั่นเอง เวลาที่จัดส่งข้อมูลไปก็จะมีการใช้ จุดแล้วก็ขีด แทนตัวอักษรแล้วก็นำมาเรียงกันเป็นข้อความต่างๆ และด้านล่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของรหัสมอสตั้งแต่ตัวอักษรอยู่ A ถึง Z เป็นรหัสที่ใช้ในการสื่อสารด้วยโทรเลขนั่นเอง

A ._ B _... C _._. D _.. E . F .._. G _ _. H …. I .. J ._ _ _ K _._
L ._.. M _ _ N _. O _ _ _ P ._ _. Q _ _._ R ._. S … T _
U .._ V …_ W ._ _ X _.._ Y _._ _ Z _ _..   

 

รหัสโทรเลข

สำหรับรหัสมอสที่ใช้กันในช่วงแรกเริ่มจะมีการใช้จุดและขีดให้กับแต่ละตัวอักษรและตัวเลข แต่เวลาที่นำมาใช้งานจริงนั้นจะเกิดความลำบากในการพัฒนาทั้งเครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับโทรเลข เพราะว่าตัวอักษรแต่ละตัวนั้นจะมีความยาวของจุดและขีดที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเป็นการยากในการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ จึงมีการพัฒนารหัสโทรเลขขึ้นมา ซึ่งรหัสโทรเลขนี้จะมีความยาวของรหัสสำหรับแต่ละตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขมีความยาวที่เท่ากันทุกตัว ซึ่งรหัสโทรเลขนี้จะมีทั้งแบบ รหัส 5 หน่วย , รหัส 6 หน่วย , และก็รหัส 7 หน่วย โดยการใช้งานนี้จะไม่ได้ใช้จุดหรือขีด แต่จะเป็นการเรียกว่ามอร์ค และ ช่องว่า แทนนั่นเองและด้านล่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของรหัสโทรเลขชนิด 5 หน่วย

ตัวอักษร --> รหัสที่1 / รหัสที่2 / รหัสที่3 / รหัสที่4 / รหัสที่5

A --> M/M/S/S/S
B --> M/S/S/M/M
C --> S/M/M/M/S
D --> M/S/S/M/S
E --> M/S/S/S/S