โดราเอมอนโครเชต์+แพทเทิร์นโดราเอมอนโครเชต์+แพทเทิร์น

โดเรม่อนตัวโต
ใช้วิธีถัก 2 เส้นควบน๊า
📌หัว (สีฟ้า)📌
แถว 1 6x (6)
แถว 2 6v (12)
แถว 3 xv (18)
แถว 4 2xv (24)
แถว 5 3xv (30)
แถว 6 4xv (36)
แถว 7 5xv (42)
แถว 8 6xv (48)
แถว 9 7xv (54)
แถว 10 8xv (60)
แถว 11 9xv (66)
แถว 12 10xv (72)
แถว 13 11xv (78)
แถว 14 12xv (84)
แถว 15 13xv (90)
แถว 16 14xv (96)
แถว 17 15xv (102)
แถว 18 16xv (108)
แถว 19 – 33 x (108)
แถว 34 16xA (102)
แถว 35 15xA (96)


📌หน้า สีขาว📌
แถว 1 6x (6)
แถว 2 6v (12)
แถว 3 xv (18)
แถว 4 2xv (24)
แถว 5 3xv (30)
แถว 6 4xv (36)
แถว 7 5xv (42)
แถว 8 6xv (48)
แถว 9 7xv (54)
แถว 10 8xv (60)
แถว 11 9xv (66)
แถว 12 10xv (72)
แถว 13 11xv (78)
แถว 14 12xv (84)
แถว 15 13xv (90)
แถว 16 14xv ( 96)


📌ตา สีขาว📌
โซ่ 2
แถว 1 v 2v v
แถว 2 8v
แถว 3 8xv
แถว 4 xv (2xv)*7 x


📌จมูก สีแดง📌
แถว 1 6x
แถว 2 6v
แถว 3 12x
แถว 4 2xA


📌ท้อง สีขาว 📌
แถว 1 6x
แถว 2 6v
แถว 3 xv
แถว 4 2xv
แถว 5 3xv
แถว 6 4xv
แถว 7 5xv
แถว 8 6xv
แถว 9 7xv
แถว 10 8xv
แถว 11 9xv


📌หาง สีแดง 📌
แถว 1 6x
แถว 2 6v
แถว 3 3xv
แถว 4 3xA
แถว 5 6A


📌กระเป๋า สีขาว 📌
แถว 1 6x (6)
แถว 2 6v (12)
แถว 3 xv (18)
แถว 4 2xv (24)
แถว 5 3xv (30)
แถว 6 4xv (36)
แถว 7 5xv (42)
แถว 8 6xv (48)
แถว 9 7xv (54)
เสร็จแล้วพับครึ่ง เย็บติดที่ท้องสีขาว


📌แขน สีขาว 📌
แถว 1 6x
แถว 2 6v
แถว 3 xv
แถว 4 2xv
แถว 5 – 6 24x
แถว 7 3xA (6xA)*2 3x
แถว 8 (5xA)*3
เปลี่ยนสีฟ้า
แถว 9 - 11 18x
แถว 12 2xA 10xA 2x
แถว 13 16x
แถว 14 3xA 7xA 2x
แถว 15 A (2xA)*3
แถว 16 10x
แถว 17 3xA x 7x


📌ตา สีดำ 📌
แถว 1 6x
สายห้อยกระดิ่งสีแดง ถักโซ่ยาวขนาดรอบคอ


📌ขา สีขาว📌
โซ่ 4
แถว 1 โซ่ 1 v 2x 2v 2x v
แถว 2 2v 2x 4v 2x 2v
แถว 3 2xv 3x 4vx 2xv xv
แถว 4 xv 2xv 4xv (2xv) *3 4xv 2xv x
แถว 5 (3xv)*2 5xv (3xv)*3 5xv 3xv
แถว 6 2xv 4xv 6xv (4xv)*3 6xv 4xv 2x
แถว 7 (5xv)*2 7xv (5xv)*3 7xv 5xv
แถว 8 60x
แถว 9 (4xA)*10
แถว 10 (3xA)*10
เปลี่ยนสีฟ้า
แถว 11 – 13 40x
เย็บขาสองขาเข้าด้วยกัน 7x
แถว 14 – 28 73x
แถว 29 10xA 13xA 20xA 13xA 10x
แถว 30 A 16xA (15xA)*2 16x
แถว 31 17xA 30xA 15x


ขอบคุณสำหรับแพท cr.Jaimai