โครงงานอิเล็กทรอนิกส์-วงจรเครื่องตรวจสอบไฟแรงดันสูงสำหรับทำงานของวงจรนี้ในส่วนของการตรวจสอบและก็การให้สัญญาณไปยังวงจรอื่นนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่อกับแรงดันไฟ 220 โวลท์ ก็จะมีการใช้อุปกรณ์คือออปโต้คัปเปิล IC1 และสำหรับตัวแอลอีดีที่อยู่ภายใน IC นั้นจะมีการต่อต่อคร่อมกับไดโอดบริดจ์ BD1

โดยไฟเมนนี้จะถูกต่อ R1 – C1 – R2 เป็นวงจรแบ่งแรงดันก่อนที่จะมีการป้อนแรงดันไปให้กับตัวไดโอดบริดจ์ เมื่อตัวเก็บประจุทำการเก็บประจุกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนั้นจะมีประมาณ 700ไมโครแอมป์ (สำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์) ผลลัพธ์ทำให้ LED มีแสงสว่างซึ่งเพียงพอกับการทำให้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ทำงาน แรงดันที่ตกคร่อมแอลอีดีนั้นจะประมาณ 1 โวลต์ และวงจรนี้จะใช้กระแสไฟก็ต่อเมื่อเปิดสวิตซ์ให้วงจรทำงานเท่านั้น ซึ่งการสร้างวงจรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบความคงที่ของแรงดันไฟ และวงจรนี้สามารถต่อจากสวิทซ์ on / off ของวงจรหรือปลั๊กไฟก็ได้

ตัวอย่างการใช้งานเช่น ใช้ในการตรวจสอบในวงจรปรีแอมป์ หลังจากที่เครื่องเล่นบันทึกเสียงได้สวิตซ์ออนแล้ววงจรนี้ที่เชื่อมต่อจากอินพุต Line – in ของซาวด์การ์ดไปยังปรีแอมป์นั้นจะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ส่วนตัวอย่างในการใช้งานอื่นๆ อาทิเช่นสร้างเป็นวงจรรีเซต power – on ในระบบการป้องกันต่างๆ

ทรานซิสเตอร์ T1 นั้นสามารถทำงานที่กระแส 10 mA ซึ่งในวงจรใช้แรงดันของทรานซิสเตอร์ประมาณ 200 มิลลิโวลต์ ที่กระแสประมาณ 20 mA

ออปโต้คัปเปิลสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ประมาณ 30 โวลต์ ในขณะที่วงจรนี้ได้ต่อฟิวส์ F1 เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อการป้องกันอีกระดับหนึ่ง