โครงงานอิเล็กทรอนิกส์-วงจรกำจัดกระแสพุ่งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากยมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้อื่นๆ ในขณะที่เรากำลังเปิดสวิตซ์ออน จะมีการกินกระแสไฟฟ้าที่สูงมากในการเปิดสวิตซ์ในครั้งแรก โดยส่วนมากแล้วก็จะมีการใช้ฟิวส์หรืออาจจะใช้วงจรเบรกเกอร์เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าที่สูงและช่วยในการป้องกันไฟกระชากได้ด้วย และนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกพอสมควรเลยทีเดียว และสำหรับวงจรที่จะนำมาเสนอในครั้งนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

การทำงานของวงจร

สำหรับการทำงานของวงจรกำจัดกระแสพุ่งนี้เป็นวงจรที่ง่ายๆ แต่สามารถนำไปใช้งานได้ผลจริงแท้แน่นอน คือเมื่อเราทำการเปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะมีการกำจัดกระแสไฟฟ้าออกไปที่ประมาณ 14-15 แอมป์ โดยจะมีตัวต้านทานซึ่งเป็นแบบที่มีกำลังวัตต์สูงโดยได้ต่ออนุกรมอยู่ (R1) และในขณะเดียวกันนั้นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก็จะถูกสร้างขึ้นโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำซึ่งจะมีการเริ่มทำการประจุไฟให้กับตัวเก็บประจุ C4 ผ่านทางตัวต้านทาน R2 และเมื่อแรงดันภายในตัวเก็บประจุได้มากถึงระดับ 0.7 โวลต์แล้ว หลังจากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปได้ครึ่งวินาที ตัวทรานซิสเตอร์ T1 ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะไปกระตุ้นให้กับตัวรีเลย์และก็จะไปตัดตัวต้านทานที่ได้ต่ออนุกรมออกไป และสำหรับวงจรนี้ก็ได้มีการออกแบบมาสำหรับให้โหลดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรง