โครงงานอิเล็กทรอนิกส์-วงจรกรองแถบความถี่เสียงสำหรับวงจรนี้จะเป็นวงจรสำหรับที่ใช้ในการกรองความถี่ของเสียงซึ่งความถี่จะอยู่ในช่วงประมาณ 300 เฮิรตซ์ – 3.1 กิโลเฮิรตซ์ โดยเสียงที่มีความถี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ใช้เพื่อสำหรับการพูดคุยกันได้นั่นเอง โดยสำหรับวงจรนี้เป็นการสร้างวงจรสำหรับที่ใช้ในการกรองความถี่สูงผ่านและความถี่ต่ำผ่าน โดยวิธีของการทำแคสเคด ( Cascaded ) กัน ซึ่งการใช้วิธีนี้จะทำให้เราได้วงจรสำหรับกรองแถบความถี่ที่มีความสมบูรณ์มากนั่นเอง

สำหรับการทำงานของวงจรนี้คือ ไอซี TL072 ในส่วนแรกนั้นจะประกอบไปด้วยออปแอมป์จำนวน 2 ชุด ซึ่งในวงจรนี้ก็จะต้องมีการใช้ตัวเก็บประจุจำนวน 2 ตัว และก็ต้องใช้ตัวต้านทานจำนวน 2 ตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ต้องนำมาต่อร่วมกันเป็นวงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบ Sallen and keys และสำหรับค่าต่างๆ ที่จะต้องนำมาใช้งานก็ดูได้ที่รูปภาพได้เลยครับ และความถี่คัทออฟที่เราจะได้ได้ในช่วงนี้คือ 300 เฮิรตซ์ ( ที่จุดตัด 3 dB )

และเพราะว่าเรามีการใช้ส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงซึ่งเป็นชุดเดียวกันทั้งวงจร ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างวงจรดีคัปปลิ้ง เพื่อเป็นการลดระดับของแรงดันให้เหลือแค่เพียงครึ่งเดียว เพื่อที่เราจะได้นำไปใช้งานในการให้ไบอัสให้กับขา ( In Put )  ของ IC1/1 ( ขา 5 ) โดยวิธีการต่อตัวต้านทานซึ่งมีขนาด 10 กิโลโอห์ม เป็นจำนวน 2 ตัว และก็ยังมีตัวเก็บประจุขนาด 10 ไมโครฟารัดนำมาต่อเข้าด้วยกัน

และหลังจากนั้นเราก็จะได้สัญญาณซึ่งเป็น Out Put ที่เป็นสัญญาณที่เราได้จาก IC1/1 ก็จะต้องทำการส่งไปเพื่อให้เป็นสัญญาณ In Put ให้กับ IC1/2 ซึ่งสำหรับวงจรออปแอมป์ตัวที่สองก็ยังเป็นรูปแบบวงจรที่เป็นการกรองความถี่แบบ Sallen and keys เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่ากรณีที่สองนี้จะเป็นการต่อวงจรในลักษณะของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน ซึ่งตรงนี้เราจะได้ความถี่คัทออฟประมาณ 3.1 กิโลเฮิรตซ์

และสำหรับในการกรองนั้นเราจะใช้บัตเตอร์วอร์ท ( Butterworth response characteristics ) เพื่อใช้ในการหาค่าสูงสุดของแถบผ่านทั้งหมดโดยวงจรของเราจะใช้อัตราขยายแรงดันอยู่ที่ 0 dB โดยระดับสัญญาณ In Put สูงสุดก่อนการคัปปลิ้งอยู่ที่ประมาณ 3.5 VRMS

และสำหรับตัวต้านทาน 560 โอห์มที่ต่ออยู่ด้าน Out Put ของ IC1/2 ตรงนี้เราต่อไว้เพื่อให้เป็นการป้องกันการลัดวงจรนั่นเองครับ