เทคนิคนับแคลลอรี่ ง่ายๆ รู้แล้ว...ลดน้ำหนักสบาย (มีคลิป)เราควรจะกินวันละเท่าไหร่

ทุก ๆ หนึ่งกิโลกรัมที่เราหนัก ต้องการประมาณสามสิบแคลอรี เพื่อให้ร่างกายอาจารย์ทำงานได้ตามปกติ ฉะนั้น ผู้หญิงหนักห้าสิบกิโลกรัม คูณด้วยสามสิบ ก็ได้หนึ่งพันห้าร้อยแคลอรี นั่นคือแคลอรี ที่เราควรจะกินในหนึ่งวัน

ข้าวหนึ่งทัพพี มีพลังงานเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบแคลอรีนะคะ เนื้อสัตว์สุกสองช้อนโต๊ะ ก็จะมีพลังงานอยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบแคลอรีเหมือนกัน ไขมัน หมวดไขมันหนึ่งช้อนชา จะมีพลังงานอยู่ประมาณสี่สิบห้าแคลอรี ผักโดยเฉลี่ยหนึ่งทัพพี อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าแคลอรี ส่วนผลไม้ หนึ่งจานเล็ก เจ็ดถึงแปดชิ้นคำ หรือเป็นผลไม้ขนาดกลาง ก็ประมาณสี่ผล เช่น เงาะ มังคุด ถ้าเป็นลูกเล็กหน่อย เช่น ลองกอง ก็ได้ประมาณ หก เจ็ดเม็ด หรือองุ่นประมาณสิบสองเม็ด ก็จะได้แคลอรีเท่ากันเลยคือ เจ็ดสิบ ตัวเลขที่อาจารย์นับ ง่ายมาก นับจากข้าวหนึ่งทัพพีให้เจ็ดสิบแคลอรี สองช้อนโต๊ะของหมวดเนื้อสัตว์ให้เจ็ดสิบ น้ำมันหนึ่งช้อนให้สี่สิบห้าแคลอรี ผักหนึ่งทัพพีให้ประมาณยี่สิบห้าแคลอรี หมวดที่ให้เจ็ดสิบอีกก็คือ หมวดผลไม้จานเล็ก แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ หมวดน้ำตาล หนึ่งช้อนให้ยี่สิบแคลอรี มีแค่นี้เองเวลาเรานับ อาจารย์นับให้ดูง่าย ๆ ก็ได้ เช่น ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว มีข้าวประมาณสามทัพพี ก็ไปแล้วสองร้อยสิบ มีเนื้อสัตว์ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะ เจ็ดสิบ มีไข่ดาวอีกหนึ่งฟอง ไข่ดาวก็เป็นหมวดเนื้อสัตว์ให้เจ็ดสิบ ผักสักหนึ่งทัพพี ยี่สิบห้า แต่มันไม่หยุดเท่านั้น เพราะว่ามันต้องมีน้ำมัน ในการผัดกะเพรา ใช้น้ำมัน อาจารย์ว่าอย่างน้อย ประมาณห้าช้อนชาได้เลย เป็นเท่าไหร่ทั้งหมด เป็นหกร้อย เห็นไหม นั่นก็คือ หกร้อย ที่เราบอกว่าทำผัดเมื่อไหร่ น้ำมันก็จะได้หกร้อยถึงแปดร้อยทันที นี่คือการนับแบบง่าย ๆ นะคะ