เทคนิคการฝึกออกเสียงสระเสียงเดี่ยว 

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการฝึกออกเสียงสระเสียงเดี่ยวค่ะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Yutube กันนะคะ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆ ค่ะ

การฝึกออกเสียงสระเสียงเดี่ยว คนเราโดยธรรมชาติ ก็จะพูด หรือออกเสียงจากเสียงสระ โดยเฉพาะเสียงสระเสียงยาวที่เป็นเสียงเดี่ยว เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก็เหมือนกันนะคะ ในการฝึกสระเสียงเดี่ยวที่เป็นเสียงยาว ก็เริ่มต้นจากเสียง อา หรือ สระอา นะคะ เสียงอานั้น การออกเสียงก็ปากเปิดปากที่จะกว้างขึ้น แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บางครั้งก็จะไม่รู้ว่า อานั้นเปิดปากกว้างแค่ไหน นะคะ

วิธีการ เทคนิคก็คือการใช้ ฝ่ามือของครู หรือว่าผู้ฝึก นะคะ แตะที่แก้มของตัวเราก่อน แล้วให้เด็กเอามือมาแตะที่แก้มของครู หรือผู้ฝึกเช่นเดียวกัน ก็จะรู้ว่าเสียงอา กว้างแค่ไหน ถ้าเปิดปากกว้าง อา ก็จะชัดเจน หลังจากนั้น เมื่อออกเสียงอาแล้ว แต่เด็กไม่ทราบว่า เสียงอาเปล่งอย่างไร คือเห็นรูปปาก เฉยๆ แต่ไม่มีเสียงออกมา เทคนิคของการที่จะให้รู้ว่ามีเสียงออกมา นั่นก็คือ ใช้มือข้างเดียวกัน แต่ใช้ทางด้านหลังนะคะ หลังฝ่ามือ แตะที่คอนะคะ แตะที่คอของครูก่อน หรือผู้ฝึกก่อน นะคะ เพื่อให้รู้ว่ามีเสียง อา ในขณะเดียวกัน ปากของเขาก็จะเปิดกว้างขึ้นเช่นเดียวกัน ก็คือ อา หลังจากนั้นก็ให้เด็กทำตาม วิธีการที่เราจะฝึกเด็กก็คือ ใช้ฝ่ามือนะคะ ของเด็ก แตะที่แก้มของครู หรือผู้ฝึกนะคะ จะได้รู้ว่า อา นั้นเปิดปากกว้างมากน้อยแค่ไหน เช่น อา นะคะ หลังจากนั้น เด็กก็ใช้มือข้างของตัวเอง แตะที่แก้มของตัวเองเช่นเดียวกัน และมือข้างหนึ่งของเด็ก ก็แตะที่แก้มของครู หรือผู้ฝึกนะคะ ก็เปล่งเสียง อา แต่ถ้าเราสังเกตว่า เด็กอ้าปากจริง แต่ไม่มีเสียงออกมา

เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้หลังมือนะคะ ของเด็ก แตะมาที่ผู้ฝึก หรือครูนะคะ ก็จะรู้ว่าที่คอมีการสั่นสะเทือน แล้วออกเสียงเป็น อา หลังจากนั้น หลังมือของเด็กก็แตะที่คอของตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าตัวเองก็ออกเสียงเช่นเดียวกัน ก็เปล่งเสียง อา และให้เด็กทำตาม หลังจากนั้น เป็นการที่จะทดสอบว่า ตัวเองเปล่งเสียง มีเสียง และ ปากกว้างแค่ไหน นั่นก็คือเด็กก็ใช้มือข้างหนึ่ง แตะที่แก้มของตัวเอง แล้วก็มืออีกข้างหนึ่ง หลังมือนะคะ แตะที่คอของตัวเอง แล้วเปล่งเสียง อา อา นะคะ นี่คือเทคนิควิธีการที่ออกเสียงสระเสียงยาว ที่เป็นเสียงเดี่ยว หลังจากที่เด็กได้เสียง อา แล้ว เราก็สามารถที่จะฝึกเสียง อู อี โอ ออ ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะ

นี่คือเทคนิคง่ายๆ ดิฉันอยากจะฝากผู้ฝึก หรือผู้ปกครอง หรือผู้ที่ใกล้ชิดในการฝึกนะคะ อยากจะให้ฝึกหน้ากระจก เนื่องจากเป็นการให้เด็กได้เห็น ภาพของตัวเอง ว่าตัวเองอ้าปากกว้างแค่ไหน เพื่อดูครู และดูตัวเองในขณะเดียวกัน และอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ อยากจะให้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คนที่อยู่ใกล้ชิดทุกคน มีการฝึกในแนวทางเดียวกัน ถ้ามีการฝึกในเสียงสระต่อๆไปนะคะ มีโอกาสก็เดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสหน้า ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ