อุปกรณ์จำแนกหมู่เลือด ABO-Rh คืออะไร (มีคลิป)คนไม่สามารถจะขาดเลือดได้เนี่ย เราก็ต้องให้ไปทดแทน แต่ว่าเลือดเนี่ย ไม่เหมือนกับยา ยานี่เราสามารถมีโรงงานผลิตยา แล้วก็ผลิตให้คนไข้ได้ ไปซื้อมาจากโรงงาน แต่ว่าเลือดเนี่ย ยังไม่มีโรงงานผลิตในปัจจุบันนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะให้เลือดไปให้คนไข้เนี่ย จะต้องได้รับบริจาค จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น เวลาจะเอาเลือดจากคน ๆ หนึ่ง ไปให้อีกคนเนี่ย มันจำเป็นจะต้องมีหมู่เลือดที่ตรงกัน เพราะว่าหมู่เลือดของคนแต่ละคน มันไม่เหมือนกัน เวลาให้หมู่เลือดที่ไม่ตรงกันเนี่ย ร่างกายจะมีการทำปฏิกิริยาต่อต้าน สิ่งแปลกปลอมที่ไม่ตรงกันนั้นเสมอ ในปัจจุบันมีการจำแนกหมู่โลหิต โดยกำหนดตามชนิดของแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทาน ที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง และแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทาน ที่อยู่ในน้ำเหลืองหรือพลาสมา ระบบหมู่โลหิตหลัก A B O จะมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือด ตรงข้ามอยู่แล้วโดยธรรมชาติ คนที่มีเลือดหมู่ A มีแอนติเจน A มีแอนติบอดีต่อ B เลือดหมู่ B มีแอนติเจน B มีแอนติบอดีต่อ A เลือดหมู่ AB มีแอนติเจน A และ B แต่ไม่มีแอนติบอดีต่อทั้ง A และ B เลือดหมู่ O ไม่มีแอนติเจนทั้ง A และ B แต่มีแอนติบอดีต่อ A และ B ส่วนระบบหมู่โลหิตรอง จะมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือดตรงข้าม ถ้าเคยรับเลือดหรือตั้งครรภ์ หมู่โลหิตรอง มีหลายสิบหมู่ แต่นิยมตรวจระบบ Rh ซึ่งแบ่งเป็น Rh+ จะมีแอนติเจน D ไม่มีแอนติบอดีต่อ D และ Rh- ไม่มีแอนติเจน D และไม่มีแอนติบอดีต่อ D แต่สามารถสร้างแอนติบอดีได้ เมื่อได้รับเลือดที่มีแอนติเจน D สำหรับในงานวิจัยนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับ จะเป็นโจทย์จากทางที่โรงพยาบาลให้มานะครับ ความต้องการของทางโรงพยาบาลก็คือว่า ต้องการเทคนิคที่ง่ายขึ้น เพื่อที่จะให้สร้างหมู่เลือดนะครับ โดยที่เราทำก็คือเราจะพัฒนาพื้นผิวขึ้นมา ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจง กับแอนติเจนบนเม็ดเลือดนะครับ เวลาที่เขาเกิดปฏิกิริยากันเนี่ย เม็ดเลือดก็จะติดอยู่บนอุปกรณ์ของเรา และเราก็ทำ สามารถจำแนกได้พร้อมกัน ก็คือ เราก็จะทำแถบอยู่บนอุปกรณ์ของเรา ว่าเป็นเลือดหมู่ A และก็หมู่ B หรือว่าถ้าไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้น ก็จะเป็นหมู่ O เราก็จะสามารถตรวจทุกอย่างได้พร้อมกัน Rh ด้วยครับ สำหรับ Rh เราก็จะติดแอนติบอดี ลงไปที่พื้นผิวเหมือนกัน แล้วก็สามารถจับหมู่ Rh ได้เช่นเดียวกันครับ อุปกรณ์จำแนกหมู่เลือด A B O Rh ที่วิจัยและคิดค้นขึ้น มีทั้งแบบที่ใช้ตรวจอย่างง่าย ๆ สามารถนำไปตรวจได้ทุกสถานที่ และแบบที่ใช้ตรวจได้พร้อมกัน หลายตัวอย่างในปริมาณมาก ซึ่งทั้ง 2 แบบ จะช่วยให้การตรวจแยกหมู่เลือด สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถกระจายอุปกรณ์ไปยัง โรงพยาบาลที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง ในกรณีซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาคเลือด ที่จะต้องมีการตรวจในปริมาณมาก ๆ นะครับ เราก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเราก็จะอาศัย การไหลของเลือดผ่านไปในช่องเล็ก ๆ ช่องขนาดประมาณ 500 ไมโครเมตร ความกว้าง ความสูงประมาณ 250 ไมโครเมตร เม็ดเลือดเราจะขนาดความหนา ประมาณ 2 ไมโครเมตร และก็ความกว้างประมาณ 7 ไมโครเมตรนะครับ เราก็จะให้เขาไหลผ่านช่องตรงนี้ไป แถบที่ 1 เราก็จะติดแอนติบอดี ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับเลือดหมู่ A ไว้ และก็มีแถบที่ 2 ซึ่งเจาะจงกับเลือดหมู่ B และก็มีแถบที่ 3 เป็นหมู่ Rh เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไหลเลือดผ่านไปในช่อง เราก็จะสามารถเห็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ โดยทันที ถ้าเวลาที่เขาจับกัน สถิติความต้องการใช้เลือดในเมืองไปต่อปี มีประมาณ 2 ล้านยูนิต ตลอดการเดินทางของเลือดแต่ละยูนิต ต้องมีการตรวจจำแนกระบบหมู่โลหิต 2 - 3 ครั้ง เพื่อยืนยันกรุ๊ปเลือดที่ถูกต้อง ซึ่งหากสามารถผลิตอุปกรณ์การตรวจเลือด ใช้ได้เองในประเทศ จะลดงบประมาณในการนำเข้าไปอย่างมหาศาล มันจะมีข้อหนึ่งที่สำคัญมาก ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็คือห้ามพลาด นั่นก็คือจะต้องให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ เดี๋ยพอได้มาตรฐานทั้งหมด สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้สบายใจได้ทั้งหมด คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ ในการใช้งานแล้ว ว่าผู้ใช้จะชื่นชอบหรือว่าผู้ใช้จะถูกใจ หรือว่าจะสะดวกต่อการใช้งานจริงหรือเปล่า ก็จะเป็นการทดสอบจริงแล้วนะครับ ก็เหมือนสินค้าทั่วไปที่ออกไปแล้ว ผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภค คงต้องเป็นผู้ตัดสินนะครับ