สารเคมีอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นตัวเซนเซอร์ ตรวจหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ (มีคลิป)เหมือนเราดัดแปลงทางโครงสร้างเคมี ทำให้สารเคมีตัวนี้มันอัจฉริยะมากขึ้น ให้มันเป็นลักษณะเป็น Smart Chemical สามารถสื่อสารกับคนได้ โดยการเปลี่ยนสีให้กับตัวรับรู้ คือตัวเรา สามารถจำแนกได้ ว่ามันดูดซับสารพิษอะไรอยู่ครับ

ปกติแล้วสารประกอบนี้ มันมีการสังเคราะห์อยู่แล้ว แต่ไม่มีใครติดตัวรับรู้ไว้ที่ตัวมัน นี่เป็นครั้งแรกที่เรา สามารถเอาสารประกอบกลุ่มนี้ มาประยุกต์ใช้ แล้วให้มันบ่งบอกได้ว่าตอนนี้ มันจับกับสารอะไรอยู่ในแหล่งน้ำ เป็นครั้งแรกชองโลกครับ

ปกติแล้ว เราไม่รู้ว่าน้ำนั้น เป็นน้ำเสีย ไม่เสีย เพราะว่าเราก็เห็นว่าน้ำมันสีดำ หรือน้ำมันใส แต่มันอาจจะปนเปื้อนอะไรบางอย่างอยู่ งานวิจัยเราก็มีการพัฒนาสารเคมีตัวนี้ เอาไปประยุกต์รวม ในโครงสร้างของสารประกอบ ที่มีกลุ่มหน้าตาคล้านกับทราย ให้มันเป็นตัวรับรู้ได้ว่า... ตอนนี้กำลังดูดซับสารอะไรอยู่ และสามารถดึงเอาสารพิษ ออกจากแหล่งน้ำได้ด้วย โดยธรรมชาติ แล้วปกติทรายนะครับ ทำหน้าที่เป็นวัสดุดูดซับทางเคมี ช่วยบำบัดสารพิษ และช่วยการแยกสารเคมีได้ด้วย ทีนี้นะครับ ทรายมีข้อกำจัดตรงที่... มันไม่สามารถบอกเราได้ว่าตอนนี้ มันดูดซับสารพิษอะไรอยู่ ถ้าเกิดดเราเอาสารประกอบอินทรีย์ ในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอน ที่เป็นสารเรืองแสง เอาไปผูกติดในโครงสร้าง ของทรายที่ดัดแปลง ให้มีสารประกอบใกล้เคียงกับ สารประกอบซิลเซสควิออกเซน ทีนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ มันดูดซับสารพิษอะไรอยู่ แล้วก็สามารถบอกได้ว่า มันกำลังแยกสารพิษอะไรอยู่ด้วยครับ

ต่อไปนี้การใช้สารเคมี ก็ต้องตระหนัก เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมีนั้นควรจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต ให้น้อยที่สุดนะครับ ในอนาคตก็ต้องสร้างสารเคมีจากธรรมชาติ ก็คือให้ธรรมชาติ ควบคุมโดยธรรมชาติ ด้วยตัวมันเองนะครับ แทนที่จะเอาสังเคราะห์สารเมีจากห้องแล็บ แล้วเอาสารเคมีจากห้องแล็บ ที่มีความเป็นพิษ ไปใช้ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ครับ สารประกอบของเรา ถึงแม้เราจะสังเคราะห์จากในห้องปฏิบัติการ แต่สารประกอบของเรา มีองค์ประกอบของสารที่ไม่อันตราย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีการรั่วไหล หรือปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม มันสามรถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สุดท้ายแล้วมันมีองค์ประกอบของทราย มันก็กลับเป็นทราบ แล้วก็ไฮโดรคาร์บอนของมัน ก็เป็นสารประกอบที่ไม่มีพิษภัย