วิธีถักไหมพรม ถักรองเท้าเด็กเล็ก 0 - 12 เดือน (มีคลิปสอน)วิธีถักไหมพรม ถักรองเท้าเด็กเล็ก 0 - 12 เดือน มีคลิปประกอบ ถักง่ายเสร็จเร็ว ทำตามได้เลย ดูเข้าใจง่าย และถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามช่อง Youtube ต้นฉบับเขาด้วยนะ อุตส่าเอาคลิปเขามาลง เลยต้องขอบคุณเขาสักหน่อย อิอิ และเนื้อหาด้านล่างนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปนี้นะ อ่านประกอบกับการดูคลิปได้

สวัสดีค่ะ พบกับ Bemochi จาก Lollipop Crochet ค่ะ วันนี้มาสาธิตวิธีถักรองเท้าเด็กเล็กค่ะ วิธีปรับขนาดรองเท้า 4 ขนาด ทำได้ง่าย ๆ แค่เปลี่ยนขนาดเข็มโครเชต์และไหมพรมตามนี้ค่ะ ลายถักโครเชต์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ วิธีถักแต่ละลายถักอย่างละเอียดสามารถดูได้ที่ที่เพลย์ลิสห้องเรียนโครเชต์ค่ะ เริ่มด้วยการทำปมไหมค่ะ วางเข็มไว้ด้านหลังไหมพรม ตวัดเข็มขึ้น จับส่วนที่ไหมไขว้กัน เกี่ยวไหมผ่านห่วง แล้วดึงให้เกิดปมไหมค่ะ ถักโซ่ทั้งหมด 12 โซ่ค่ะ วิธีถักโซ่คือ เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็ม ได้โซ่ที่ 1 ค่ะ เกี่ยวไหมผ่านห่วงได้โซ่ที่ 2 โซ่ที่ 3 เกี่ยวไหมผ่านห่วงได้โซ่ที่ 4 โซ่ที่ 5 แล้วถักต่อไปให้ครบ 12 โซ่ ค่ะ หลังจากถักครบ 12 โซ่แล้ว ก็ถักลาย T หรือลาย 1/2พ1ค ลงในโซ่ที่ 3 นับจากเข็มค่ะ โดยจะไม่นับห่วงบนเข็มค่ะ วิธีถักลาย T ทำได้ด้วยการพันหัวเข็ม 1 ครั้ง แล้วแทงเข็มในโซ่ที่ 3 โดยบีจะแทงเข็มใต้ไหม 2 เส้นแบบนี้ค่ะ ด้านล่างของโซ่ก็จะเหลือไหมอยู่ 1 เส้นค่ะ เกี่ยวไหมผ่านโซ่ขึ้นมา แล้วเกี่ยวไหมผ่านทั้ง 3 ห่วงบนเข็มค่ะ ก็จะได้ T ที่ 1 ค่ะ แล้วถักอีก 1T ลงในโซ่เดียวกันค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลงในช่องเดิม เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ อีก 8 โซ่ถัดไปถัก 1T ค่ะ แทงเข็มในโซ่ถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลงในโซ่ถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ ในช่องโซ่สุดท้ายถัก 5T ลงในช่องเดียวกัน T ที่ 1 T ที่ 2 T ที่ 3 T ที่ 4 T ที่ 5 ค่ะ

จากนั้นถักที่ด้านล่างของโซ่ฐาน ก็คือ 8 หลักถัดไปถัก T ที่ช่องโซ่สุดท้าย ถัก 2T ลงในหลักเดียวกันค่ะ แล้วถัก C หรือ เลื่อนห่วงลงในโซ่ที่ 2 ของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะ ตรงนี้โซ่ที่ 2 ค่ะ ส่วนไหม 2 เส้นตรงนี้เป็นของตัว T ค่ะ แทงเข็มที่โซ่ที่ 2 แล้วเกี่ยวไหมผ่านโซ่และผ่านห่วงบนเข็ม แถวที่ 2 ถักโซ่ 2 ค่ะ แล้วถัก T ลงในช่องเดียวกัน คือช่องเดียวกันที่เราถักเลื่อนห่วงไปเมื่อกี้นะคะ เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ อีก 2 หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกันค่ะ หลักถัดไปอยู่ตรงนี้ค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้งแล้วแทงเข็มใต้ไหม 2 ห่วงแบบนี้ เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ ถักอีก 1T ลงในหลักเดียวกันค่ะ ช่องถักไปถัก 2T ลงในหลักเดียวกัน อีก 8 หลักถัดไปถัก 1T ค่ะ 5 หลักถัดไปถัก 2T ลงในหลักเดียวกัน ถักอีก 1T ลงในหลักเดียวกันได้ชุดที่ 1 ถัก 2T ในหลักเดียวกัน ได้ชุดที่ 2 ค่ะ ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 8 หลักถัดไปถัก 1T ค่ะ อีก 2 หลักที่เหลือถัก 2T ในหลักเดียวกันค่ะ ชุดที่ 1 2T ในหลักเดียวกัน ได้ชุดที่ 2 ค่ะ แล้วถัก C หรือ ลห ลงในโซ่ที่ 2 ของโซ่เริ่มต้นแถว ตรงนี้เป็นโซ่ที่ 1 และตรงนี้โซ่ที่ 2 ค่ะ แทงเข็มกลางโซ่ที่ 2 ค่ะ เกี่ยวไหมผ่านโซ่และผ่านห่วงบนเข็มค่ะ แถวที่ 3 ขึ้นต้นด้วยการถักโซ่ 2 ค่ะ แล้วถัก T ลงในหลักแรก ก็คือช่องที่เราถักเลื่อนห่วงไปเมื่อกี้ค่ะ

จากนั้นถัก T และอีกหลักถัก 2T ในหลักเดียวกัน ทั้งหมด 3 ชุดค่ะ หลักนี้ถัก 1T ค่ะ หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกัน ก็จะได้ชุดที่ 1 1T 2T ในหลักเดียวกัน ได้ชุดที่ 2 ค่ะ 1T 2T ในหลักเดียวกัน ได้ชุดที่ 3 ค่ะ 8 หลักถัดไปถัก T ค่ะ ตรงส่วนโค้งนี้เราจะถัก 1T, หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกัน ทั้งหมด 5 ชุดค่ะ 1T, 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 1 1T, 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 2 1T, 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 3 1T, 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 4 1T, 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 5 หลักถัดไป ถัก T ค่ะ หลักถัดไปถัก 1T ค่ะ หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกันค่ะ หลักสุดท้ายถัก 1T ค่ะ แล้วถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่ 2 ค่ะ แถวที่ 4 ถักโซ่ 2 ค่ะ หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกันค่ะ 2 หลักถัดไปถัก 1T ค่ะ หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกัน ทำซ้ำทั้งหมด 3 ชุดค่ะ ได้ชุดที่ 1 ค่ะ 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 3 8 หลักถัดไปถัก 1T ค่ะ ส่วนโค้ง 2หลักถัดไปถัก 1T, ถัก 2T ในหลักถัดไป ทั้งหมด 5 ชุดค่ะ 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 1 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 2 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 3 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 4 1T 1T 2T ในหลักเดียวกัน ชุดที่ 5 8 หลักถัดไปถัก 1T 2 หลักถัดไปถัก 1T , หลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกัน หลักสุดท้ายถัก 1T ค่ะ ถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่ 2 ค่ะ ก็จะเสร็จส่วนของพื้นรองเท้าค่ะ ต่อไปแถวที่ 5 จะเริ่มถักส่วนของตัวรองเท้าค่ะ

เริ่มด้วยถักโซ่ 3 ค่ะ แถวนี้เราจะถักในห่วงหลังค่ะ ก็คือปกติเราจะแทงเข็มใต้ 2 ห่วงแบบนี้ แต่แถวนี้เราจะแทงเข็มใต้ห่วงหลังห่วงเดียว ถัก F 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน ด้วยการพันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มในห่วงหลังของหลักแรก ห่วงหลังอยู่ตรงนี้ค่ะ โดยบีจะแทงเข็มใต้ 2 ห่วงข้างหลังค่ะ เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาค่ะ เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แล้วแทงเข็มในห่วงหลังของหลักถัดไป ด้วยการแทงเข็มใต้ไหม 2 ห่วงแบบนี้ค่ะ เกี่ยวไหมดึงขึ้น และเกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง เกี่ยวไหมอีก 1 ครั้ง ผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ ก็จะเหลือห่วงหน้าอยู่แบบนี้นะคะ 3 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มที่ห่วงหลัง เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม และเกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม ก็จะได้ลาย F หรือ ลาย พ1ค ค่ะ อีก 2 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ แถวนี้เราจะถักที่ห่วงหลังทุกหลักเลยค่ะ เกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วงค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลง เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่านทีละ 2 ห่วงค่ะ

จากนั้นถักลาย F แบบรวบ 2 หลักพร้อมกัน พันหัวเข็ม 1 ครั้งแทงเข็มที่หลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง พันหัวเข็ม 1 ครั้งแทงเข็มลงในห่วงหลังของหลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง เกี่ยวไหมอีก 1 ครั้ง ผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ 3 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ 1F 1F 1F ต่อด้วยถัก F 2 หลักรวบห่วงพร้อมกันค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลง เกี่ยวไหมขึ้นมา เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลงในหลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วเกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง เกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ 43 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ หลังจากที่ถักครบ 43F แล้ว ถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่ 3 ของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะ แถวที่ 6 ถักโซ่ 3 ค่ะ 3 หลักถัดไปถัก 1F 1F 1F ถัก F 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน 16 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ หลังจากถักครบ 16F แล้ว ถัก F 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน ทั้งหมด 9 ชุดค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มในหลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มในหลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง เกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็ม ได้ชุดที่ 1 ค่ะ ได้ชุดที่ 2 ค่ะ ทำต่อไปให้ครบทั้งหมด 9 ชุดค่ะ 13 หลักถัดไปถัก 1F ค่ะ หลังจากถักครบ 13F แล้วถัก C ติดกับโซ่ที่ 3 ของโซ่เริ่มต้นแถวค่ะ เกี่ยวไหมผ่านโซ่และผ่านห่วงบนเข็ม แถวที่ 7 ขึ้นต้นด้วยการถักโซ่ 3 ค่ะ ถัก F ใน 13 หลักถัดไป หลังจากถักครบ 13F แล้วก็จะถักสายคาด ด้วยการถักโซ่ 19 โซ่ หลังจากถักครบ 19 โซ่แล้ว ถักลาย X หรือ คธ ในโซ่ที่ 7 จากเข็ม

แทงเข็มที่โซ่ใต้ห่วงสองเส้นแบบนี้ เกี่ยวไหมดึงขึ้นมา เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม ก็จะได้ X แรกค่ะ ที่เหลือถัก X ลงในทุกโซ่ค่ะ แทงเข็ม เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม แทงเข็มที่โซ่ เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม หลังจากที่ถัก X ครบทุกโซ่แล้ว แล้วถัก C หรือ คธ ลงที่ตัว F ตัวนี้ค่ะ ด้วยการแทงเข็มใต้ไหม 2 เส้นแบบนี้ค่ะ เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วผ่านห่วง่บนเข็ม ก็จะได้สายคาดมาแล้วค่ะ อีก 5 หลักถัดไปถัก F ค่ะ ต่อด้วยถัก F 2 หลักรวบห่วงพร้อมกันค่ะ ทั้งหมด 6 ชุดค่ะ พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลงในหลักที่ 1 เกี่ยวไหมดึงขึ้น แล้วดึงผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม พันหัวเข็ม 1 ครั้ง แทงเข็มลงในหลักที่ 2 เกี่ยวไหมดึงขึ้น เกี่ยวไหมผ่าน 2 ห่วง เกี่ยวไหมผ่าน 3 ห่วงบนเข็มค่ะ ได้ชุดที่ 1 ค่ะ แล้วทำซ้ำให้ครบทั้งหมด 6 ชุดค่ะ 12 หลักถัดไปถัก 1F ถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่ 3 เกี่ยวไหมผ่านโซ่และผ่านห่วงบนเข็ม ก็จะเสร็จการถักตัวรองเท้าค่ะ ตัดไหม เหลือยาวสำหรับไว้เก็บปลายไหม ดึงไหมออกค่ะ รองเท้าข้างนี้ก็จะเป็นข้างขวาค่ะ ส่วนข้างซ้ายก็จะถักเหมือนกัน เพียงแต่สายคาดจะอยู่ตรงข้ามกันค่ะ โดยวิธีถักข้างซ้าย สามารถดูได้ในช่วงท้ายของคลิปนี้ค่ะ มาดูวิธีถักลายริมของรองเท้ากันค่ะ ใช้ไหมพรมสีชมพูเข้มค่ะ โดยเราจะถักลาย C รอบชิ้นงานค่ะ ด้วยการแทงเข็มไปที่หลักทางด้านหลัง ในหลักไหนก็ได้ แทงเข็มใต้ไหมสองเส้นค่ะ แล้วเกี่ยวไหมสีชมพูเข้มขึ้นมา แล้วแทงเข็มใต้ไหมสองเส้นของหลักถัดไป แล้วเกี่ยวไหมผ่านหลักและผ่านห่วงบนเข็ม ก็จะได้ลายเลื่อนห่วงหรือลาย c นะคะ

ทำซ้ำค่ะคือแทงเข็มที่หลักถัดไปนะคะ ใต้ไหมสองเส้น เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะ ทำแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะ คือแทงเข็มไปที่หลักถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านห่วงบนเข็มค่ะ ก็จะได้เป็นรูปโซ่แบบนี้ค่ะ หลังจากที่ถักเลื่อนห่วงจนถึงหลักแรกแล้ว เราก็ตัดไหมค่ะ ดึงไหมออกนะคะ มาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคะ เราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะ โดยเราจะเก็บปลายไหมเข้าไปที่ด้านในชิ้นงานค่ะ ด้วยการแทงเข็มไปที่ตัวลายถักนะคะ มาดูวิธีการเก็บปลายไหมสีชมพูเข้มนะคะ เราจะแทงเข็มมาที่ตัวเลื่อนห่วงตัวแรกค่ะ แล้วก็จะแทงเข็มไปตรงไหมสีชมพูเข้ม ด้วยการแทงเข็มขึ้นลงค่ะ มาดูวิธีการทำโบว์สำหรับตกแต่งรองเท้ากันนะคะ เราจะตัดผ้าสักหราด เป็นสามชิ้นแบบนี้ตามแบบตรงนี้นะคะ โดยลิงค์ของแบบโบว์ตรงนื้สามารถดูได้ที่เพิ่มเติมใต้คลิปนี้ค่ะ เริ่มต้วยการทากาวตรงกลางของชิ้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะ แล้วเราก็พับตรงส่วนปลายทั้งสองข้างลงมาตรงกลางค่ะ ทากาวลงไปตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะ เอาชิ้นนี้นะคะมาวางตรงกลางค่ะ

แล้วก็จะติดตัวสายคาดโบว์นะคะ ทากาวไปที่ตรงกลางด้านหลังนี้อีกค่ะ แล้วก็พับสายคาดทั้งสองด้าน ก็จะได้โบว์สำหรับตกแต่งแล้วค่ะ โดยเราอาจจะทากาวติดกับรองเท้าหรือว่าจะใช้การเย็บก็ได้ค่ะ แพทเทิร์นรวมของรองเท้ามีดังนี้ค่ะ โดยตัวเลขหน้าสัญลักษณ์ เช่น 8T หมายถึง ใน 8 หลักถัดไปถัก T ค่ะ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ เช่น วงเล็บ T คอมมาร์ T สองครั้งลงในหลักเดียวกัน แล้วก็คูณ 3 หมายถึง หลักถัดไปถัก T อีกหลักถัดไปถัก 2T ในหลักเดียวกัน แล้วก็ทำซ้ำรวม 3 ชุด ค่ะ ขอบคุณที่่รับชมคลิปนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจและกดไลค์คลิปนี้ด้วยค่ะ โครเชต์ใครๆก็ทำได้

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ดูได้ที่ลิงค์นี้นะ

https://www.youtube.com/watch?v=UaBgtiFKyRk