วิธีการควบคุมตนเอง 

ในสังคมโดยทั่วๆไปมีสิ่งดีเกิดขึ้นมากมาย ถ้าเรามองได้หลากหลายมุมเราจะพบว่า ทั้งตัวเราเองและรอบตัวเรานี้ยังมีสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ ได้เป็นอย่างดีอีกมาก เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่สิ่งทั้งหลายย่อมมีทั้งคุณและโทษ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำให้หลายๆ อย่างในตัวเรา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยการที่เราจะเลือกทำ หรือไม่ทำ บางสิ่งบางอย่าง โดยที่ตัวเราไม่ต้องแลกมาด้วยความรู้สึกที่เราต้องสูญเสีย และเรียนรู้ที่จะชะลอความต้องการบางอย่างเอาไว้ก่อน เพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

สิ่งต่างๆที่ได้อธิบายมาทั้งหมดจะตรงกับคำสุภาษิต หรือคำพังเพยของไทยที่ว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” การอดเปรี้ยวไว้กินหวานกลายเป็นเรื่องที่คนนำมาค้นคว้าวิจัย ทางจิตวิทยามากมาย เพื่อค้นหาวิธีการที่จะให้ผู้คนได้รู้จักวิธีการควบคุมตนเอง ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือมีลักษณะบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งพฤติกรรมหรือลักษณะทางจิตวิทยาที่เรียกว่าเป็น การควบคุมตนเองนั้นจะสามารถทำให้แต่ละบุคคล พัฒนาไปในด้านที่เป็นบวกได้

มีการนำเสนอการทดลองทางจิตวิทยาที่ชื่อ The Marshmallow Test ซึ่งเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ ในการอดทนรอของเด็กๆ โดยการทดลองนี้ให้เด็กๆชายหญิงอายุ 4-5 ปี มานั่งในห้อง ที่มีขนม Marshmallow วางข้างหน้าตนเอง 1 ชิ้น ซึ่งการทดลองจะให้เด็กๆ อดทนรอ ประมาณ 2-3 นาที โดยหากเด็กคนไหนสามารถอดทนรอ ไม่กิน Marshmallowได้ เด็กคนนั้นจะได้รับ Marshmallow เพิ่มอีก 1 ชิ้น

โดยจากการทดลองพบว่า เด็กบางคนมีความสามารถในการอดทนรอได้ เด็กบางคนไม่ไม่มีความสามารถในการอดทนรอ โดยเด็กที่มีความสามารถในการอดทนรอได้ จะมีวิธีการต่างๆ ในการอดทนรอโดยไม่กิน Marshmallow ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอดทน ซึ่งน่าคิดนะครับ ว่าเด็กๆเหล่านั้นอดทนได้ ตัวเราเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้ว ก็คงจะมีความสามารถในการอดทนรอได้มากกว่าเด็กๆ ใช่ไหมละครับ

ความหมายของการควบคุมตนเอง

การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถของบุคคลในการเลือก ที่จะปฏิบัติหรือประพฤติ แทนการที่จะปล่อยให้ตนเองได้ทำในสิ่งที่ตนต้องการทำ อย่างทันที ผู้ที่เลือกแสดงพฤติกรรมจะมีการประเมินสถานการณ์ และผลลัพธ์ที่จะติดตามมา หลังจากที่ได้เลือกแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว ปัญหาจากการไม่ควบคุมตนเอง มีผู้คนมีปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดำรงตนในชีวิตประจำวันมากมาย ถึงแม้จะมีความเจริญทางด้านการแพทย์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเหลือ ให้ผู้คนอายุยืนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การไม่ควบคุมตนเอง ก็ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเหล่านี้มุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรม หรือการกระทำของมนุษย์ โดยการขาดการควบคุมตนนำมาสู่ปัญหาอย่างอื่นอีกมากมาย สามารถอธิบายให้เข้าใจโดยนำมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมได้ว่า สาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มาจากการขาดการควบคุมตนในการแสดงพฤติกรรมนั่นเอง การขาดการควบคุมตนนี้สามารถพิจารณาถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม ตลอดจนด้านความเป็นอยู่โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงปัญหาของการขาดการควบคุมตน ในด้านสุขภาพเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาจากการขาดการควบคุมตนในวัยรุ่น ที่พบกันมากได้แก่ ปัญหาการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย การติดเกมคอมพิวเตอร์ หรือการบริโภคอาหารขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการควบคุมตนเอง ในการหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของเยาวชนไทย วิธีการควบคุมตนเอง ในหัวข้อนี้เราจะมานำเสนอเทคนิควิธีการในการควบคุมตนเอง ซึ่งเราสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย

1.การควบคุมเชิงสรีระ เช่น การปิดตาลงเพื่อจะได้ไม่ต้องมองเห็นภาพที่ไม่อยากมอง วิธีการนี้เป็นการที่บุคคลบังคับควบคุมร่างกายของตนเอง เพื่อไม่สนองกับความต้องการบางอย่าง

2.การเปลี่ยนสิ่งเร้ารอบตัว หรือเรียกอีกอย่างว่าการปรับเปลี่ยนสื่งกระตุ้นต่างๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมก็ว่าได้ เช่น การเปลี่ยนไปพักผ่อนตามสถานที่พักผ่อน เพื่อหลีกจากสื่อกระตุ้นที่ทำให้นึกถึงการทำงาน หรือการเขียนเครื่องหมายลงบนปฏิทินเพื่อเตือนว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างในวันสำคัญต่อไป

3. การยอมอด เช่น การยอมอดอาหารโดยรับประทานมื้อกลางวันเพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะอดให้ตนเองสามารถไปทานอาหารเย็นที่เป็นโต๊ะจีน ได้อย่างเต็มที่

4.การกระทำเพื่อจัดการอารมณ์ เช่น การควบคุมตนให้นึกถึงประสบการณ์ที่ดี ด้วยการนึกถึงเรื่องต่างๆ ที่ทำให้ตนเองมีความสุข จะนำมาใช้ในการควบคุมตนเองเมื่อเกิดความเครียดหรือความกดดัน

5.การนำเอาเหตุการณ์ที่น่าหลีกเลี่ยงในบรรยากาศรอบตัว มาเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เช่น การตั้งเวลาของนาฬิกาปลุกไว้ก่อน โดยเหตุการณ์ที่น่าหลีกเลี่ยงก็คือ การมีเสียงดังของนาฬิกาปลุกนั่นเอง

6. การใช้สารกระตุ้น เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือกาแฟ ทำให้ตาสว่าง ตื่นตัว เมื่อต้องอ่านหนังสือ

7.การให้แรงเสริมแก่ตนเอง และ การลงโทษตนเอง สามารถนำมาใช้ในการควบคุมตนเองได้ โดยบุคคลอาจใช้วิธีตำหนิตนเองเมื่องานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือการพูดชมเชยตนเองหลังจากทำงานสำเร็จแล้ว

8. การลงมือทำอย่างอื่นแทน คือ การแสดงพฤติกรรมอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อีกพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพราะการโต้เถียงกันกำลังจะเกิดขึ้น เป็นต้น

การศึกษาเทคนิคหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ประกอบการวางแผนควบคุมตน จะทำให้การควบคุมตนเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยจะเห็นว่าการรู้จักควบคุมตนเองให้เลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสม และงดเว้นที่การกระทำบางอย่างที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง หรือเบียดเบียนผู้อื่น

การกระทำเหล่านี้เมื่อเราสามารถทำได้ก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมไปถึงทำให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจในชีวิต เนื่องจากสามารถควบคุมสิ่งที่ตนเองกำลังจะทำได้ น่าสนใจไหมล่ะครับ เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตน เมื่อแต่ละท่านมีความรู้ แล้วหลังจากนี้นำเอาความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อทำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม