พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

หัวข้อของครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือ (Self-assertiveness) คือ การที่เราสามารถแสดงออกด้วยคำพูด หรือ กิริยาอาการในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ปิดบัง หรืออ้อมค้อม และไม่ก้าวร้าว ฟังดูแล้ว เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับบางคน เพราะในบางสังคม การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อาจมีการให้ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความก้าวร้าว ถ้าอย่างนั้น เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ

ถ้าหากพวกเรากำลังยืนเข้าแถวซื้อของอยู่ ปรากฎว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งกำลังรีบร้อน มาแซงคิว จะโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ แล้วสมชายที่ยืนเข้าแถวอยู่ พูดขึ้นมาอย่างไม่รีรอ และบอกคนที่แซงคิวอย่างสุภาพ ว่า " คุณครับ มีคนยืนรอเข้าคิวอยู่ " " คุณช่วยไปต่อคิวตามลำดับนะครับ " พฤติกรรมเช่นนี้ สมชายมีการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ในสถานการณ์เดียวกัน สกายบอกกับชายคนนั้นว่า " นี่คุณ ไม่รู้จักมารยาทซะบ้างเลย " " ไปต่อคิวข้างหลังโน่น ไป๊ " " รู้จักเกรงใจคนอื่นบ้างสิ " พร้อมกับทำหน้าบึ้ง ทำท่าฮึดฮัด พฤติกรรมแบบนี้ สกายจัดอยู่ในกลุ่มกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือก้าวร้าวคะ

ตัวอย่าง 2 อย่างนี้ พอแยกออกหรือไม่ว่า ระหว่างสมชาย กับ สกาย ใครมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และใครที่อาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ส่วนหลายคนที่ยังแยกไม่ออก ระหว่างการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม กับพฤติกรรมก้าวร้าว เพราะเราอาจคิดว่า การแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ เพราะอาจจะอยู่ในวัฒนธรรมที่เน้นความอ่อนน้อม ความเอื้ออารี และเป็นมิตร การพูดอะไรที่ตรงไปตรงมา ก็อาจจะเกรงว่าจะกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้ จึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดตรงๆ และใช้วิธีบอกอ้อมๆ หรือในบางครั้ง เราอาจไม่พูดเลย

ดังนั้น เราลองมาดูรายละเอียด การแสดงออกพฤติกรรมของแต่ละคนกันค่ะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 พฤติกรรมการแสดงออกอย่างก้าวร้าว คือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ภาษา หรือท่าทางที่ก้าวร้าว รุนแรง ไม่เหมาะกับสถานการณ์ คุกคามสิทธิ์ของผู้อื่น ต้องการเอาชนะ หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือลดคุณค่าของผู้อื่น ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับคู่สนทนา และอาจทำให้สัมพันธภาพกับคนรอบข้างไม่ดี เป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ โดยพฤติกรรมการแสดงออกอย่างก้าวร้าว อาจมีสาเหตุมาจาก ความต้องการแสดงอำนาจ การแสดงความเข้มแข็ง เพื่อปกปิดจุดอ่อน หรือความอ่อนแอของตนเอง การมีประสบการณ์ หรือเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวจากคนรอบตัว ขาดแรงเสริมสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ขาดการฝึกหัดการแสดงออกอย่างเหมาะสม ขาดการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

กลุ่มที่ 2 พฤติกรรมยอมคล้อยตาม ซึ่งตรงข้ามกับการแสดงออกอย่างก้าวร้าว เพราะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลไม่กล้าคิด หรือแสดงความรู้สึกของตนเองอย่างที่ควรจะเป็น ไม่กล้าทำอย่างที่คิด อย่างที่ตนเองต้องการ ยอมรับความผิด ยอมลดคุณค่า ยอมลดศักดิ์ศรีในตนเองลง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ เช่น การคิดว่าการแสดงออกอย่างชัดเจน เป็นการแสดงออกของคนก้าวร้าว จึงไม่พยายามแสดงออก หรือ เข้าใจผิดว่า การไม่แสดงออก เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้สุภาพ อ่อนโยน รวมถึง การไม่ตระหนักในสิทธิของตน ว่าบุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึก และการกระทำตามความต้องการของตน โดยไม่รุกรานสิทธิผู้อื่น อีกทั้ง อาจเกิดความเข้าใจผิดว่า การไม่แสดงออกเป็นการช่วยเหลือ และใช้ความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธสิงที่รบกวนตนเอง อาจจะขาดทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม หรือมีความวิตกกังวล หรืออาจเกิดมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว

กลุ่มที่ 3 อยู่ตรงกลางระหว่าง พฤติกรรมก้าวร้าว และ พฤติกรรมคล้อยตาม คือ พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และความต้องการของบุคคล ออกมาอย่างชัดเจน ตรงตามความเป็นจริง ได้อย่างเหมาะสม ไม่รุกรานสิทธิของตนเอง และผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อผลของพฤติกรรมของตนเอง

บุคคลที่มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีทัศนคติ และมีความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นเชิงบวก มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรับรู้คุณค่าของตนเอง

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม