ผญาแต่ผัดเป็นสาวขึ้น นอนกลางคืนน้องฝันต่าง ได้ยินเสียงแมวย่าง ว่าแม่นแฟนขึ้นบ้าน ได้คานโก้ยส่องเบิ่งฝา

เงียวกะเงียวผีบ้าบ่ฮู้ว่าเจ้าของฝันมันยังอดสาดันยอดซึมออกมาได้ เว้าขึ้นมามันเสียวใส่ โอ๋ยเด้อน้ออยากฝันต่อหมอบ้านนี้มีบ่เอามาเสียเคราะห์ให้สาวซิ่งผู้เพิ่นฝัน โอ๋ย เด้อน่อ.... นา........น้า

ผัดแต่มีผัวแล้วกายของบ่คือเก่า สีพระนางก็หล่าเส้าสองสองแก้มกะบ่นวล กายเคยงามอ่อมอ้อน  ก็หลุดลงราศรี บ่คือคาว 16 ปี บ่ผ่องใสในเนื้อนับว่ามีผัวแล้ว สีพระนางบ่คือเก่า กายพระนางก็เศร้าสองเต้าก็ย่อนยาน มื้อนี้เนาอยู่บ้านบ่ไปเที่ยวทางได๋  เนาสถิตอยู่ในปาง ย้านแต่คนเห็นพ้อ  มื้อนี้เนาในห้องปางทองบ่ไปเที่ยว สามนางนอนคนเดียว  มีแต่อุกอั่งอ้าวแฟนสิซ้อนแม่นบ่มี ละเดอชาย ....ละนา ....ละนา