ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 

สวัสดีค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะ คนที่ต้องการจะปลูกกล้วยไม้ ในบทความนี้จะนำปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นะคะ และเรามาดูกันว่าในการปลูกกล้วยไม้ให้เจริญเติบโตให้ดีนั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง และเช่นเคยคือเนื้อด้านล่างนี้ก็เป็นคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าไม่อ่านเนื้อหาก็ดูคลิปวีดีโอเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามวีดีโอเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด้วยนะคะ

วันนี้ จะเป็นการพูดถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ นะคะ และก็บ้านที่กล้วยไม้ต้องไปอยู่อาศัย ว่าบ้านที่กล้วยไม้นั้นต้องไปอยู่อาศัยนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ

กล้วยไม้มีถิ่นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ กล้วยไม้สามารถพบได้ตั้งแต่เขตศูนย์สูตรไปจนกระทั่งถึงขั้วโลกนะคะ บริเวณที่มีหิมะปกคลุมก็ยังมีการพบกล้วยไม้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะอุปนิสัยในการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ที่พบในเส้นศูนย์สูตรกับกล้วยไม้ที่พบบริเวณขั้วโลก แน่นอนนะคะ

อุปนิสัยของกล้วยไม้นั้นจะต้องแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะอุปนิสัยในการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ที่พบในเส้นศูนย์สูตรกับกล้วยไม้ที่พบบริเวณขั้วโลก แน่นอนนะคะ อุปนิสัยของกล้วยไม้นั้นจะต้องแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นั้น

เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะ

ปัจจัยแรกคือปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายในก็คือพันธุกรรมของกล้วยไม้ชนิดนั้นๆ นั่นเองนะคะ เนื่องจากกล้วยไม้ที่เราพบ เป็นกล้วยไม้ที่พบได้ในแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันนะคะ ยกตัวอย่างนะคะ อย่างกล้วยไม้ในเขตร้อนที่เราพบกันเป็นจำนวนมาก ก็ได้แก่พวกกลุ่มกล้วยไม้กลุ่มหวายนะคะ กล้วยไม้กลุ่มนี้ชอบอากาศร้อนชื้น ถ้าท่านเอากล้วยไม้กลุ่มนี้ไปปลูกที่ประเทศในเขตหนาว อาจจะเป็นจีนตอนบนหรือในยุโรปนะคะ กล้วยไม้กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถจะเจริญเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับที่เจริญเติบโตในประเทศไทยได้นะคะ เมื่อนำกล้วยไม้กลุ่มนี้ไปปลูกเลี้ยงอยู่ในต่างประเทศ ก็จะต้องมีการสร้างโรงเรือนที่สามารถให้ความอบอุ่นให้กับกล้วยไม้เหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงอุปนิสัย ลักษณะของการเจริญเติบโต ว่ากล้วยไม้เหล่านั้นมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหนซะก่อน จึงจะทำการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้ดีนะคะ

ลำดับต่อไปดิฉันจะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนะคะ ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เป็นอย่างมากก็คือเรื่องของแสงนะคะ เนื่องจากแสงเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เพราะกระบวนการสังเคราะห์แสงสามารถเกิดขึ้นได้จากแสงนี้เองนะคะ แสงที่มีความสำคัญมากก็คือความเข้มแสง กล้วยไม้โดยปกติแล้วไม่สามารถเจริญเติบโตอยู่กลางแสงแดดเข้มๆได้ ซึ่งใบจะเป็นตัวกำหนดความต้องการแสงของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี กล้วยไม้ที่มีใบกลมหรือใบลักษณะเป็นร่องและใบค่อนข้างแข็ง กล้วยไม้กลุ่มนี้จะต้องการแสงมาก ในทางกลับกัน กล้วยไม้ที่มีลักษณะใบค่อนข้างแบน หนาและอวบน้ำ พวกนี้กลับเป็นกล้วยไม้ที่ไม่ต้องการแสงมากนักนะคะ อาจจะต้องมีการพรางแสงประมาณ 70-80% ปัจจัยที่สองที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ค่อนข้างมากก็คือน้ำนะคะ ความชื้นที่ได้มาจากน้ำนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมากนะคะ น้ำที่จะใช้รดกล้วยไม้นี้ต้องมีความสะอาดค่อนข้างเยอะ เนื่องจากสารต่างๆหรือธาตุอาหารที่มีเจือปนอยู่ในน้ำนั้น อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ของท่านได้นะคะ สิ่งที่ต้องระวังมากก็คือธาตุพวกกลุ่มของเหล็ก แมงกานีส และแคลเซียม

นอกจากนั้นแล้วความเป็นกรดเป็นด่างก็มีอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมาก น้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้ดี ควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือที่เรียกว่า pH อยู่ระหว่าง 6-6.5 นะคะ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ก็คืออุณหภูมิ ถ้าเป็นไม้เขตร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25 ถึง 28 องศาเซลเซียส หรือ 30 องศาเซลเซียสได้ ในทางกลับกัน ถ้าเป็นกล้วยไม้ที่มีการเจริฐเติบโตหรือมีถิ่นกำเนิดมาจากเขตหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยก็ควรอยู่ระหว่างประมาณ 15,18 หรือ 20 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วยไม้ ว่ากล้วยไม้ชนิดนั้นเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบไหน ปัจจัยอีกอย่างหนึงที่มีผลต่อกาเจริญเติบโตของกล้วยไม้ก็คือเรื่องธาตุอาหารนะคะ โดยปกติแล้วกล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบอยู่ในสภาพธรรมชาตินั้น มีการเจริญเติบโตร่วมกับไมคอร์ไรซ่า ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตอยู่บริเวณรากของกล้วยไม้ ซึ่งไมคอร์ไรซาโดยทั่วไปแล้วจะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารบางอย่าง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ออกมาให้นะคะ

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ที่ร่วมกับไมคอร์ไรซานี้ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ออกมาให้นะคะ การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ที่ร่วมกับไมคอร์ไรซานี้ เรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบอยู่ในสภาวะเกื้อกูลนะคะ ซึ่งการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพของโรงเรือน การให้ธาตุอาหารกับต้นกล้วยไม้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะ

โดยทั่วไปปุ๋ยที่ให้กับกล้วยไม้นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันนะคะ

กลุ่มแรกจะเป็นปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นนะคะ หรือเรียกว่าปุ๋ยทางใบ

อีกแบบหนึ่งก็คือปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในระยะการให้ดอกนะคะ ซึ่งปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางใบนั้น มักจะให้ปุ๋ยที่มีปริมาณของไนโตรเจนสูงกว่าฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยทั่วไปก็จะให้สูตร 30-20-10 ในบางครั้งก็จะมีการให้สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ ที่มีปริมาณ N P Kเท่าๆกัน เช่น 15-15-15 หรือ 20-20-20 เมื่อกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตไปในระยะหนึ่งแล้ว เราก็จะปรับสูตรปุ๋ย ให้ตัวฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเพิ่มมากขึ้น ก็จะเหมาะสมต่อการออกดอกของกล้วยไม้

ในวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ไปแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ก็หวังว่าผู้เรียนคงจะมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้กับกล้วยไม้ที่ท่านปลูกเลี้ยงอยู่ได้นะคะ และในตอนต่อไปก็จะกล่าวถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้นะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ