ทำอย่างไรถึงสามารถมีเงินใช้ตลอดชีวิต (มีคลิป)ปัญหาการใช้เงินของผู้สูงอายุ วัยหลังเกษียณนะคะ วัยนี้นอกจากรายได้ที่ไม่มี หรือแทบจะมีเพียงน้อยนิดแล้วนะคะ เราควรจะไปเน้นเรื่องของ การวางแผนการใช้จ่ายค่ะ ทั้งนี้นะคะเราจะได้มีความมั่นใจว่า เรามีค่าใช้จ่ายเพียงพอใช้ สำหรับวัยหลังเกษียณค่ะ

วิธีการบริหารจัดการเงิน ของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะ เราสามารถใช้หลัก 4 รู้ ได้ค่ะ หนึ่ง คือ รู้หา สอง คือ รู้เก็บ สาม คือ รู้ใช้ และสี่ คือ รู้ขยายผล ค่ะ

รู้หา สำหรับวัยหลังเกษียณนะคะ คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำอาชีพหลัก อีกแล้วนะคะ แต่เป็นการทำรายได้เสริมนะคะ ยกตัวอย่างเช่น เพาะต้นไม้ขาย สอนพิเศษ หรือเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทก็ได้นะคะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อสังคมทีเดียวค่ะ

นอกเหนือจากนี้นะคะ กลุ่มที่มีอาชีพอิสระ เช่น แม่บ้าน หรือค้าขายริมถนน ก็สามารถจะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมต้องไปลงทะเบียน ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ โดยเบี้ยผู้สูงอายุจะรับเป็นรายเดือนค่ะ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปนะคะ สามารถรับได้ ตั้งแต่ 600 บาท ถึง 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ

ประเภทที่สอง ข้าราชการค่ะ ข้าราชการสามารถจะรับบำนาญ หรือรับบำเหน็จก็ได้ค่ะ

ประเภทที่สาม ก็จะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งในแต่ละเดือนตอนที่เรายังไม่เกษียณ เราได้ถูกหักเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมนะคะ เมื่อเกษียณอายุเราก็จะมีสิทธิ์ ที่จะได้รับเบี้ยบำนาญหรือบำเหน็จได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่า ตอนที่เรายังไม่ได้เกษียณ เราส่งเงินเข้าเบี้ยประกันสังคม ครบ 180 เดือนหรือไม่นะคะ ถ้าส่งน้อยกว่า 180 เดือน ก็จะรับเป็นบำเหน็จนะคะ แต่ถ้าส่งตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป ก็จะได้รับเป็นบำนาญค่ะ

สำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะ เรื่องของการรู้เก็บ ก็ยังเป็นความสำคัญอยู่นะคะ เราขอแนะนำให้เก็บออมในบัญชีสะสมทรัพย์นะคะ เนื่องจากว่าเป็นบัญชีที่สามารถ เบิกถอนใช้จ่ายได้อยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่ควรจะออมไว้ในบัญชีฝากประจำ เนื่องจากว่าเป็นการออมในระยะยาวค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น การรู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย ก็ยังเป็นหลักสำคัญ ที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ

การรู้ใช้นะคะ สำหรับวัยหลังเกษียณ ก็จะไปเน้นเรื่องของการวางแผน และการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะ เราสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็น และเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เป็นส่วนที่เราไม่สามารถจะลดได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหารนะคะ หรือแม้กระทั่ง ค่าดูแลสุขภาพตัวเอง เช่น การซื้อยาวิตามินมารับประทานเอง หรือกระทั่ง การไปทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่าย สำหรับรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยด้วยค่ะ ส่วนที่สองนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ นะคะ เช่น ไปเที่ยว การเข้าวัดทำบุญ หรือแม้กระทั่ง การสนับสนุนลูกหลาน ในโอกาสต่าง ๆ นะคะ เช่น หลานรับปริญญา หลานแต่งงาน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ค่ะ

การลงทุนสำหรับวัยเกษียณ ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะ แต่ว่าความเสี่ยงที่รับได้น่าจะน้อยลงไป มากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วละค่ะ หลักการลงทุนสำหรับผู้สูงวัยในวัยนี้นะคะ เราลองยึดตัวเลข 100 เป็นตัวตั้ง ลบด้วยอายุปัจจุบันของท่านนะคะ ยกตัวอย่างเช่น อายุปัจจุบัน 60 ค่ะ เอา 100 ตั้ง ลบด้วย 60 มีค่าเท่ากับ 40 ใช่หรือไม่คะ ดังนั้น รายได้ที่เราจะสามารถนำไปลงทุน แล้วก็รับความเสี่ยงได้มาก มีได้แค่ 40% เท่านั้นค่ะ ส่วนอีก 60% หรือเท่ากับอายุของเราเอง ควรจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละบุคคลค่ะ เช่น ในเรื่องของสุขภาพ และก็ภาระทางครอบครัวค่ะ

การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย สำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะ ขอแนะนำดังนี้ค่ะ หนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องของสลากออมสินนะคะ การลงทุนในสลากออมสินมีความเสี่ยงน้อยนะคะ เนื่องจากว่าเงินต้นไม่หายไปค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่เรารอระยะเวลานะคะ เราก็มีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลในแต่ละเดือนด้วยค่ะ

ข้อที่สองค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะ หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนค่ะ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เราได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่ แล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันค่ะ ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ภาคเอกชนเป็นผู้ค้ำประกันนะคะ

ข้อที่สามค่ะ ในเรื่องของการลงทุน ในกองทุนรวมนะคะ ในวัยนี้เราสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ แต่ไม่ควรจะเลือกกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะ แล้วก็ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม ก็คือว่า กองทุนรวมมีผู้บริหารมืออาชีพค่ะ สามารถดูแลเงินเราได้นะคะ ผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวม แบ่งด้วยกันเป็น 2 ประเภทค่ะ ประเภทแรกก็คือ เรื่องของเงินปันผลนะคะ ประเภทที่สองก็คือ ผลตอบแทนที่ได้จากราคาที่ดีขึ้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้การันตีนะคะว่า จะได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน และก็ไม่ได้การันตีนะคะว่า จะได้เงินปันผลทุก ๆ ปีค่ะ

การวางแผนการเงิน สำหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณนะคะ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราควรจะระมัดระวัง เรื่องของการใช้จ่ายเป็นหลักค่ะ เพราะว่า มันอาจจะเป็นเรื่องเศร้า ถ้าเราตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด แต่มันเป็นเรื่องสลด ถ้าเราใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายค่ะ