ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ หรือ Connectivism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทฤษฎีคอนเนคติวิสต์

ครูปัญญาสอนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิชาเลือก ครูปัญญาจะพบกับนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ดังนั้น การสอนของครูปัญญา จึงเป็นเพียงการพูดคุยถึงประสบการณ์ การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนเท่านั้น ครูปัญญาต้องการให้นักเรียน ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ แล้วนำมาแชร์ และสร้างเป็นเครือข่ายความรู้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างผู้เรียนและคนที่สนใจ ในสัปดาห์ต่อไป

นี่คือหนูดี นักเรียนในห้องของครูปัญญา หลังจากหนูดีได้รับโจทย์จากครูปัญญาแล้ว หนูดีเริ่มศึกษาหาข้อมูล ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากข้อมูลต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว เช่น โทรศัพท์ Smart Phone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยเลือกค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Blog เป็นต้น โดยหนูดีได้ เลือกเข้าไปในหัวข้อและประเด็นที่สนใจ ศึกษาข้อมูลต่างๆ และได้เห็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างมากมาย ที่หนูดีสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาหาแนวทาง ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

นอกจากนี้หนูดียังพบว่า นอกจากข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีลิงค์วิดีโอ เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากมายบน Youtube ที่ช่วยให้หนูดีเข้าใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ไอเดียดีๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นครูปัญญายังเข้ามาช่วยหาเครือข่าย ของผู้ที่สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หนูดีได้รู้จัก ติดต่อ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกด้วย หนูดีพบว่า อินเตอร์เน็ต ช่วยให้เธอพบกับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากมาย และได้พบกับผู้คนที่ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ และมุมมองที่เป็นประโยชน์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

หนูดี ได้ค้นหา เรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลอยู่หลายวัน อีกทั้งยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามเพื่อรับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาตอบกลับคำถามที่หนูดีได้ถามไว้ หลังจากหนูดี ได้เนื้อหา และข้อมูลใหม่ๆ จากแหล่งทรัพยากรความรู้รอบตัว เธอจึงเริ่มเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่ได้มา เข้ากับความรู้เดิมที่ได้ศึกษาจากในห้องเรียน และการบอกเล่าประสบการณ์จากเพื่อนๆ ในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา

หนูดีได้นำข้อมูลเที่ได้มารวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง ร้อยเรียงให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ที่มีความหมายกับตัวเอง สิ่งสำคัญต่อจากนี้ที่หนูดีจะต้องทำก็คือ การเผยแพร่และเชื่อมต่อความรู้ใหม่ ที่ผ่านกระบวนการคิดของหนูดี ไปบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมต่อกับความกับองค์ความรู้อื่นๆ สร้างเป็นเครือข่ายความรู้เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กระบวนการทั้งหมดนที่หนูดีได้ทำไปเราเรียกว่า CONNECTIVISM CONNECTIVISM เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ใหม่ ที่ได้รับการพัฒนา โดย Stephen Downes และ George Siemens การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ทฤษฎีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุคดิจิตอล ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ ที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวผู้เรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ได้อีกต่อไป

สำหรับทฤษฎีคอนเนคติวิสต์แล้ว การเรียนรู้เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียน ที่จะเลือกสรร ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และนำข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง ร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารัตถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเอง

ครูปัญญาได้ใช้ทฤษฏี Connectivism เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของเวลาเรียนของผู้เรียนที่มีเพียงสัปดาห์ละ 1 คาบ อีกทั้งยังตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบัน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการสืบค้น ที่สำคัญคือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียน ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อยากประสบความสำคัญในการสอนแบบครูปัญญา ลองหันมาใช้ทฤษฎี Connectivism จัดการเรียนการสอนดูซิครับ

เป็นไงกันบ้างจ๊ะ นี่ก็เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ด้วยนะจ๊ะ