ดื่มน้ำอัดลมระวังกรดอันตรายที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกาย (มีคลิป)ทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลม และได้รับความนิยม ผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน ถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็น เพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่ กินแล้วสดชื่น น้ำอัดลมมันคือ น้ำหวาน แต่งสี และอัดแก๊สเข้าไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ละลายลงไปในน้ำ มันจะอยู่ในรูปของ กรดคาร์บอนิก (Carbonic acid) ที่บอกว่า ในน้ำอัดลมมันมีความเป็นกรด จะกัดนั่นกัดนี่ได้ เราต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลม ประมาณ 3 pH ประมาณ 3 ก็พอ ๆ กับน้ำส้มคั้น หรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรด Citric acid ความเชื่อที่ว่า เอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์ เอาไปกัดสนิม ความเป็นไปได้คืออะไร เวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทำให้สุขภัณฑ์เลอะ เต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับ ความเป็นกรด เป็นด่าง ประมาณ 3 ไม่ได้ช่วยอะไร กรด Phosphoric acid ที่อยู่ในน้ำอัดลม จะเป็นกรดแก่อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในปริมาณที่น้อย ๆ มันไม่ได้กัดสนิมออกไป ยกเว้นเขาเติมสารอย่างอื่นเข้าไป และในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะดูน่ากลัว ก็คือ เอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตา เยอะ ๆ เลย เต็มหม้อ แล้วค่อย ๆ ให้ความร้อน ค่อย ๆ เคี่ยว กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำระเหยไป ๆ ๆ ต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาล ประมาณ 1 ใน 10 ประมาณ 10% เยอะนะครับ ก็เหมือนเอาน้ำตาลมาเคี่ยว แล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่ง สี กลิ่นต่าง ๆ เข้าไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำตาลก็จะงวด ๆ ๆ ๆ มากขึ้น เหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา Caramelization ก็คือ เคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสี จนกระทั่งมันไหม้ แล้วเราไม่ได้บริโภคของ ที่มันไหม้ ๆ แบบนั้น การแสดงแบบนี้ มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริง แต่ที่กลัวคือ น้ำตาล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ Fructose syrup หรือน้ำตาลในรูปแบบอื่น ๆ ในน้ำอัดลม 1 ขวด ประมาณได้เลยครับ ถ้าเกิดเทียบเป็นกรัม ก็คือประมาณ 1 ใน 10 เช่น 1 ลิตร จะมีเกินกว่า 100 กรัม การบริโภคน้ำตาล 100 กรัม เป็นปริมาณที่มากพอสมควร ดังนั้น ไม่ควรจะดื่มน้ำอัดลมมากจนเกินไป