จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคจากปรสิตปรสิตจะแตกต่างจากจุลชีพอื่นๆ อย่างแบคทีเรียหรือไวรัส เวลาเรารับประทาน หรือติดเชื้อเข้าไป จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

ทำให้คนไข้มักจะมีอาการเฉียบพลัน เช่นท้องเสียอย่างรวดเร็ว

แต่ปรสิตจะมีลักษณะที่จำเพาะ คือจะมี “วงชีวิต”

คือเมื่อเราได้รับระยะติดต่อเข้าไป ระยะนี้จะยังไม่ก่อโรค ยังไม่ก่ออาการอะไร

จะต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง ตัวเองของมันไปเป็นตัวแก่ และจะมีการเคลื่อนย้ายอวัยวะ

อย่างเช่น พยาธิปากขอ ติดต่อโดยการไชผ่านผิวหนังเข้าไป แต่มันจะไชไปที่หัวใจก่อน เข้าสู่ปอด

ดังนั้น คนไข้จะมีอาการที่ปอดเล็กน้อย หลังจากนั้น พยาธิจะไปเป็นตัวแก่ในลำไส้ แล้วก่อให้เกิดอาการในลำไส้

ดังนั้น โรคของปรสิตจะสังเกตค่อนข้างยาก เพราะอาการไม่ค่อยจำเพาะ และอาการจะเกิดขึ้นช้า

หลังจากที่เราได้รับเชื้อเข้าไปเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ถึงจะก่อให้เกิดอาการขึ้น อาการจะหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปรสิตแต่ละชนิด และขึ้นอยู่กับการไชของมันว่ามันไชไปอยู่บริเวณไหน

ดังนั้น อาการของโรคปรสิตจะสังเกตได้ยาก แล้วผู้ป่วยส่วนมากจะรับเชื้อเข้าไปไม่มาก และปรสิตจะไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเหมือนแบคทีเรีย ทำให้อาการไม่ชัดเจน

บางคนอาจจะไม่มีอาการ ปรสิตก็จะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้เป็นระยะเวลานาน บางชนิดก็เป็นสิบๆ ปี มันจะเป็นตามขั้นตอนแบบนี้ เหมือนธรรมชาติของมันเลย

ในเมื่อมันต้องเจริญเติบโตในทางเดินอาหาร มันก็จะหาทางไปที่ทางเดินอาหาร เช่นเดียวกับพยาธิเส้นด้าย ติดต่อโดยการไช

มันก็จะพยายามเข้าสู่ระบบเลือดก่อน เพราะตอนที่ไชเข้ามา มันไชผ่านผิวหนัง มันก็จะเข้าสู่เส้นเลือดฝอย เข้าสู่เส้นเลือดใหญ่

หลังจากนั้นพอไปที่ปอด ก็สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจ จะเป็นทางเชื่อมกันระหว่างทางเดินหายใจกับทางเดินอาหาร แล้วก็เข้าสู่ลำไส้เล็กได้ต่อไป แล้วถึงจะเจริญเติบโตเป็นตัวแก่

ซึ่งระยะที่จะก่อให้เกิดอาการในคนไข้ก็คือ ตัวแก่ พวกตัวอ่อนที่มันไชไปมาจะไม่เกิดอาการอะไรมากนัก อาจจะมีอาการทางปอด เพราะมันไชที่ปอด ทำให้เกิดพยาธิสภาพในปอด

แต่อาการที่เกิดขึ้นหลักๆ อย่างเช่นพยาธิปากขอ มันจะใช้ฟันในการดูดกินเลือดในร่างกายเรา ตอนที่มันกัดกินลำไส้ คนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องจากการที่มันกัดลำไส้ แล้วก็มีอาการโลหิตจางเกิดขึ้น

ถ้ามีพยาธิจำนวนมากแล้วมันดูดกินเลือดในร่างกายเราไป เด็กๆ จะเป็นมาก จะเกิดภาวะโลหิตจางขึ้น แล้วเกิดภาวะขาดสารอาหาร ในเด็ก ทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า พัฒนาการช้าได้

เครดิต วีดีโอและเนื้อหาจากช่อง SiamReview 168