ความรักคืออะไรและชีวิตคู่ที่ดีเป็นยังไง 

ความรักมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เมื่อเรารู้แล้วจะได้เข้าใจว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร และก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับความรักของเราได้ค่ะ

ทฤษฎีความรักของ Sternberg หรือ A Triangular Theory of Love ได้แบ่งองค์ประกอบของความรักไว้ 3 ประการดังนี้ค่ะ

1. สัมพันธภาพที่สนิทสนมและลึกซึ้ง (Intimacy) เป็นความรู้สึกใกล้ชิด การเชื่อมประสาน และความผูกพันที่มีต่อคู่รัก

2. ความหลงใหล (Passion) เป็นเสน่ห์เย้ายวนทางกายที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์นอก การบรรลุความพึงพอใจทางเพศ ความต้องการทางเพศ

3. ความรับผิดชอบ (Commitment) พันธะสัญญาในการดูแลและปกป้องความมั่นคงของความรัก

จากทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถแบ่งรูปแบบของความรักออกได้เป็น 8 แบบ ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบต่างๆ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

ไม่มีความรัก หมายถึง สัมพันธภาพที่ไม่มีองค์ประกอบทั้งสามเลย เราจะพบได้ทั่วไปในคนที่ไม่รู้จักกัน

การผูกพัน (liking) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบสัมพันธภาพที่สนิทสนมและลึกซึ้ง

รักอย่างลุ่มหลง (infatuated love) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบความหลงใหล

รักว่างเปล่า (empty love) คือ ความสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบที่มีแต่ความรับผิดชอบ

รักอย่างโรแมนติก (romantic love) เป็นความรักที่มีองค์ประกอบสัมพันธภาพที่สนิทสนมลึกซึ้ง และความหลงใหลที่สูง โดยปราศจากความรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น รักแบบหนุ่มสาวที่ยังไม่ต้องแต่งงานกัน

รักฉันเพื่อน (companionate love) เป็นความรักที่มีองค์ประกอบสัมพันธภาพที่สนิทสนมลึกซึ้งและความรับผิดชอบที่สูง โดยปราศจากเรื่องทางเพศ ยกตัวอย่างเช่น คู่รักที่แต่งงานกันมานานและใช้ชีวิตร่วมกันโดยความดึงดูดทางเพศได้ลดน้อยลง

รักหวือหวา (fatuous love) เป็นความรักที่มีองค์ประกอบความหลงใหลและความรับผิดชอบที่สูง โดยมีสัมพันธภาพที่สนิทสนมและลึกซึ้งน้อย เช่น ความรักของคนสองคนที่มีสัญญาต่อกันบนพื้นฐานของความหลงใหล หรือที่เรียกว่า Hollywood love

รักสมบูรณ์แบบ (consummate of complete love) หมายถึง ความสัมพันธ์อันเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบทั้งสามเข้าด้วยกัน เป็นยังไงบ้างคะ

หลังจากที่เราได้ทราบรูปแบบความรักของเราแล้ว Sternberg กล่าวว่า การประเมินความรักอาจทำให้หลายคนหันมามองความรักหรือคู่รักของตนเองว่าขณะนี้ยังขาดองค์ประกอบใดบ้าง ช่วยให้เราตระหนักรู้ และนำไปสู่การเริ่มต้นของการปรับปรุง เพิ่มเติมองค์ประกอบของความรักของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ต่อไปเราจะมาพูดถึงหลักในการเลือกคู่ครองกันค่ะ เพราะการเลือกคู่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในชีวิต การเลือกคู่ชีวิตที่ดีจึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่เราจะใช้ชีวิตร่วมด้วย

ตามหลักพุทธศาสนานั้น การเลือกคู่ครองก็ได้พิจารณาจาก หลัก สมชีวิธรรม 4 ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

1. มีความศรัทธาเสมอกัน คือมีความยินดีอย่างยิ่งในสิ่งเดียวกัน จะทำอะไรก็ทำด้วยกัน สนับสนุนกัน หากไม่ยินดีในสิ่งเดียวกันแล้ว ต่างคนก็จะต่างตำหนิวิถีทางของกันและกัน อันนำมาสู่ความบาดหมางแตกแยกได้

2. ความมีพฤติวัตรเสมอกัน คือมีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเสมอกัน เช่น การบริโภคสิ่งต่างๆเหมือนกัน กิจกรรมการพักผ่อนเป็นไปในทำนองเดียวกัน มีมาตรฐานการกระทำเสมอกัน จะทำให้เกิดความอบอุ่น ใกล้ชิดสนิทสนมกัน

3. การมีสละเสมอกันนั้น ต้องเต็มใจทำการสละให้แก่กันและกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่คิดว่าเป็นของใครคนใดคนนึง นอกจากนี้ทั้งคู่ยังต้องมีใจสละให้แก่ผู้อื่นเสมอกัน เช่น การทำบุญทำทาน การทำบุญกุศลต่างๆ เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกันในสิ่งที่เห็นต่าง

4. ความมีปัญญาเสมอกัน การมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เสมอกัน จะทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน ถ้าไม่แล้ว จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ตามมา จะกล่าวโทษกัน และอาจนำมาซึ่งความแตกแยก

การมีชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคู่ปรารถนา แต่การที่จะรักษาหรือประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนั้น ชีวิตคู่ต้องเป็นไปในลักษณะแบบนี้คือ

1. ชีวิตคู่ที่ยั่งยืน คือ ผ่านทุกข์ สุขด้วยกันมายาวนาน

2. ชีวิตคู่ที่ผาสุก คือ คู่ชีวิตที่มีแต่ความสุขใจ คนอื่นก็รับรู้ว่าคู่เรามีความสุข

3. มีความพึงพอใจในชีวิตคู่ของตน มองข้ามสิ่งที่ทำให้ไม่พึงพอใจ อยู่กันอย่างพึงพอใจ

4. มีการปรับตัวให้เข้าใจกันในเรื่องต่างๆ อยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน

5. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเป็นเพื่อน

มีเป้าหมายเดียวกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วยกัน จะเห็นได้ว่าความรักเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ ความรักอย่างเดียวไม่สามารถที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างดังที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องความรักและการใช้ชีวิตคู่มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับชีวิตรักของเราได้ดีมากขึ้นค่ะ

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม