ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ 

สวัสดีค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบไม้ดอกที่สวยงามอย่างกล้วยไม้ ในบทความนี้จะนำขั้นตอนต่างๆ ที่เราจะสามารถปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ให้สวยงาม มีกลิ่นหอม หรือมีความแข็งแรงได้อย่างที่เราต้องการ และเช่นเคยคือเนื้อด้านล่างนี้ก็เป็นคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าไม่อ่านเนื้อหาก็ดูคลิปวีดีโอเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามวีดีโอเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด้วยนะคะ

วันนี้ เราจะมาดู ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้กล้วยไม้ที่สวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะ

หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะ โดยทั่วไปอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วในส่วนของโครงสร้างของดอกกล้วยไม้นะคะ นักปรับปรุงพันธุ์จะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของดอกกล้วยไม้ ที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ก่อนนะคะ กล้วยไม้แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างของดอกเพศผู้ เพศเมียนั้น คล้ายคลึงกันอยู่นะคะ แต่ก็จะมีกล้วยไม้บางชนิดที่มีลักษณะโครงสร้างของดอกที่แตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกันกล้วยไม้ชนิดอื่นๆนะคะ

นักปรับปรุงพันธุ์นะคะ ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านพันธุกรรมของกล้วยไม้อยู่ด้วยนะคะ เพราะว่ากล้วยไม้ถึงแม้ว่าจะพืชที่มีความสามรถในการผสมข้ามได้ดีนะคะ แต่การผสมข้ามที่ข้ามชนิดมากเกินไป หรือข้ามสกุลมากเกินไป ก็จะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จนั้นน้อยไปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนักปรับปรุงจะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน และขนาดของโครโมโซมของพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะคะ

เพราะกล้วยไม้ที่จะสามารถผสมพันธุ์กันได้นั้น ควรจะมีจำนวนโครโมโซม หรือขนาดโครโมโซมนั้นใกล้เคียงกัน หรือเท่ากันนะคะ ก็จะทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์นั้นก็จะมีมากด้วยนะคะ นักปรับปรุงพันธุ์จะต้องมีการวางแผน ว่าอยากจะได้ลูกผสมที่มีลักษณะอย่างไร แล้วก็ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ แล้วในบางครั้งจะต้องมีการเป็นนักวาดฝันหรือจินตนาการซักนิดหนึ่งนะคะ ว่าเมื่อเราเอาต้นพ่อและต้นแม่คู่นี้มเจอกันแล้ว ลูกที่ได้ควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ ก็นักปรับปรุงจะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการ และมีความวาดฝันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้นะคะ ก็จะมีเรื่องของขนาดดอกนะคะ ในบางครั้งดอกพ่อหรือดอกแม่พันธุ์มีที่ขนาดแตกต่างกันมาก ก็จะมีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะคะ หรือในบางครั้งนะคะ

สมมุตินะคะว่าเป็น ต้น A หรือต้น B นะคะ เราเอาต้น A เป็นแม่ ต้น B เป็นพ่อ ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ อาจจะเนื่องมาจากพันธุกรรมภายในของต้น A ไม่เหมาะสมนะคะ แต่ถ้าเราสลับเอาต้น B เป็นแม่ A เป็นพ่อ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็อาจจะมีขึ้นได้นะคะ

เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ การสลับพ่อแม่นั้น ศัพท์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reciprocal cross นะคะ นอกจากนั้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้การปรับปรุงพันธุ์นั้นประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ได้ก็คือ เรื่องความสมบูรณ์ของต้นนะคะ เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ การสลับพ่อแม่นั้น ศัพท์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reciprocal cross นะคะ

นอกจากนั้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้การปรับปรุงพันธุ์นั้นประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ได้ก็คือ เรื่องความสมบูรณ์ของต้นนะคะ โดยเฉพาะต้นแม่มีความสำคัญมาก เพราะว่าต้นแม่จะเป็นต้นที่ต้องถือฝักนะคะ หรือว่าถือผลของกล้วยไม้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วยไม้นะคะ

แต่โดยทั่วไปแล้ว ต้นแม่จะต้องมีความสมบูรณ์อยู่มากพอสมควรนะคะ และอีกปัจจัยหนึ่งนะคะ ที่มีความสำคัญมากก็คือสภาพแวดล้อม ในขณะที่ต้นแม่ถือฝักหรือตั้งท้องอยู่นะคะ อากาศไม่ควรจะร้อนจนเกินไป และสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องฝนนะคะ ในบางครั้งฝนที่ตกลงมาแรง หรือน้ำฝนอาจจะไปขังอยู่บริเวณปลายยอดของฝักนะคะ หรือไปกระแทกโดนเข้ากับฝัก ก็จะทำให้ฝักเกิดบาดแผล มีโรคเข้ามาทำลายได้นะคะ นั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คำนึงถึงด้วย ในการถือฝักของพ่อแม่พันธุ์นะคะ

ท่านได้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้มาเป็นพอสังเขปแล้วนะคะ จะเห็นได้ว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้นั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะคะ แต่ในลำดับต่อไปนะคะ ดิฉันก็จะมากล่าวถึงวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ทำอย่างไรที่จะมีวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ เพื่อให้ได้ลูกผสมที่ออกสวยงามอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ สำหรับในตอนนี้ สวัสดีค่ะ