การใช้งานโปรแกรม Socrative (มีคลิปอธิบาย) 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากมาย ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยคุณครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ คุณครูจึงไม่ต้องรู้สึกเป็นภาระ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกต่อไป โปรแกรมที่อาจารย์จะมาแนะนำในครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรม ZipGrade และโปรแกรม Socrative ค่า สำหรับการสร้างและใช้งานโปรแกรมนั้น ผู้ช่วยของอาจารย์ Mr.Armkung จะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ

สวัสดีครับ ผม Mr.Armkung ได้รับภารกิจจากอาจารย์เล็ก ให้มาแนะนำวิธีการสร้างและการใช้งานโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เราไปเริ่มกันเลยครับ โปรแกรมออนไลน์ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีบทบาทสำคัญ กับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ผม Mr.Armkung ขอรับหน้าที่เป็นผู้แนะนำให้ทุกท่าน ได้เรียนรู้โปรแกรมเหล่านั้นร่วมกันนะครับ ไปเริ่มกันเลย Socrative เป็นโปรแกรมออนไลน์ ที่ใช้สำหรับการสร้างแบบทดสอบ ที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินผู้เรียนได้ โดยมีจุดเด่น ในเรื่องของความสะดวกและรวดเร็ว เพราะนอกจากโปรแกรม จะสามารถประมวลผล และแสดงผลการทดสอบได้ทันที หลังจากที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำแบบทดสอบ ใน Socrative นั้น ยังสามารถทำผ่านอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน ก็สามารถทำแบบทดสอบผ่าน Socrative ได้เช่นกันครับ

เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ให้คลิกเลือกที่ Teacher Login เพื่อทำการสมัครสมาชิกสำหรับผู้สอนครับ การสมัครสมาชิกนั้น สามารถสมัครได้ทั้งสองช่องทาง ช่องทางแรก คือการสมัครสมาชิกแบบทั่วไป และช่องทางที่สอง สำหรับผู้ที่มี Google Account อยู่แล้ว สามารถสมัครได้โดยคลิกเลือกที่ Sign in with google ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับบัญชี Gmail ของผู้สอนให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมครับ เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ พร้อมสำหรับการเริ่มใช้งานครับ สำหรับแบบทดสอบนั้น Socrative มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเลยแหละครับ เราไปเริ่มกันเลยครับ ให้ผู้สอนคลิกเลือกที่ Quizzes ที่แถบเมนูด้านบนครับ

จากนั้นเราจะทำการสร้างหัวข้อแบบทดสอบกันครับ โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม Add Quiz ทางด้านขวามือครับ เมื่อคลิกแล้ว ให้ผู้สอนเลือกที่ Create new

จากนั้น ให้ระบุหัวข้อแบบทดสอบที่ต้องการครับ เมื่อระบุหัวข้อแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สอนเลือกลักษณะ หรือประเภทของแบบทดสอบที่ต้องการใช้งาน โดยมีให้เลือกใช้งาน 3 ประเภท ประเภทที่ 1 แบบทดสอบประเภท Multiple Choice หรือแบบทดสอบ ที่ใช้ในการเลือกตอบนั่นเองครับ เมื่อคลิกเลือกแล้ว ให้ผู้สอนระบุข้อคำถามได้เลยครับ

จากนั้น ให้ระบุตัวเลือกคำตอบ และหากผู้สอน ต้องการเพิ่มตัวเลือกคำตอบ ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Add Answer ที่บริเวณใต้ตัวเลือกคำตอบสุดท้ายครับ เมื่อตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ผู้สอนทำการบันทึก การสร้างแบบทดสอบในข้อนี้ โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม Save ที่บริเวณมุมบนขวามือครับ เมื่อคลิกแล้ว ปุ่ม Save จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Edit ประเภทที่ 2 แบบทดสอบที่มีชื่อว่า True / False หรือแบบทดสอบที่ใช้การเลือกตอบ ถูก หรือ ผิด นั่นเองครับ ให้ผู้สอนระบุคำถามเป็นลำดับแรก

จากนั้นให้กำหนดว่า ข้อคำถามที่ระบุไว้ ถูก หรือ ผิด โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม True หากข้อคำถามที่ระบุไว้ ถูกต้อง หรือคลิกเลือกที่ปุ่ม False หากข้อคำถามที่ระบุไว้ ผิด หรือไม่เป็นความจริง

จากนั้น เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก การสร้างแบบทดสอบในข้อนี้นั่นเองครับ ประเภทที่ 3 คือแบบทดสอบที่มีชื่อว่า Short Answer หรือแบบทดสอบ สำหรับการเขียนตอบนั่นเองครับ ให้ผู้สอนตั้งข้อคำถาม และทำการเพิ่มคำตอบ โดยการคลิกที่ปุ่ม Add บริเวณใต้รูปภาพ ตามลำดับครับ และเช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก แบบทดสอบในข้อนี้นั่นเองครับ

จากนั้นให้ผู้สอน ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเมื่อไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ผู้สอนทำการบันทึกแบบทดสอบชุดนี้ โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม Save & Exit เพียงเท่านี้ การสร้างแบบทดสอบของเรา ที่ประกอบไปด้วยคำถาม หลากหลายประเภท ก็จะเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะนำมาใช้แล้วครับ ผู้สอน สามารถเพิ่มการคัดลอกแบบทดสอบชุดนี้ โดยให้คลิกเลือกที่ตัวเลือก Copy และยังสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นกันครับ

นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งปัน หรือแชร์แบบทดสอบชุดนี้ได้ โดยการคลิกเลือกที่ แชร์ ตัวเลือกสุดท้ายนั่นเองครับ เรามาเริ่มทดลองการใช้งาน Socrative กันเลยครับ โดยผู้สอน ให้ผู้เรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.socrative.com ครับ จะเห็นได้ว่าจอทางด้านซ้าย เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้สอน และหน้าจอทางด้านขวา เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้เรียนครับ เมื่อผู้เรียนเข้าไปยังเว็บไซต์ ให้ผู้เรียนเลือกสถานะ Student Login ครับ

จากนั้นให้ผู้เรียน ระบุ Room Name หรือชื่อห้องของผู้สอน โดยผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบของผู้สอนได้ เมื่อระบุชื่อห้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนคลิกเลือกที่ปุ่ม Join หรือเข้าร่วมนั่นเองครับ ให้ผู้สอนคลิกเลือกที่ Quiz เพื่อเลือกแบบทดสอบ ที่ต้องการใช้ทดสอบผู้เรียน

จากนั้นให้คลิกที่ Next เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้สอน เลือกรูปแบบการทำแบบทดสอบ โดยมีให้เลือก 3 รูปแบบ ดังนี้ครับ รูปแบบที่ 1 Instant Feedback หรือการทำแบบทดสอบทีละข้อ และเฉลยคำตอบทันที ที่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย รูปแบบที่ 2 Open Navigation หรือการทำแบบทดสอบแบบเปิด ซึ่งสามารถข้ามไปทำข้ออื่น ๆ ได้ก่อน แต่ยังไม่มีการเฉลยคำตอบนั่นเองครับ และรูปแบบที่ 3 Teacher Paced หรือการให้ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมการทำแบบทดสอบนั่นเองครับ เมื่อผู้สอน เลือกรูปแบบการทำแบบทดสอบ สำหรับผู้เรียนแล้ว ให้ผู้สอนคลิกเลือกที่ Start เพื่อเริ่มต้นการทำแบบทดสอบครับ

จากนั้นให้ผู้เรียน ระบุชื่อของผู้เรียน และคลิกเลือกที่ปุ่ม Done เพื่อเข้าสู่ระบบการทำแบบทดสอบ และเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบให้คะแนนนั่นเองครับ

จากนั้น โปรแกรม จะปรากฏหน้าแบบทดสอบขึ้นมาให้ ในหน้าของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยครับ เมื่อผู้เรียนเลือกคำตอบที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit Answer เพื่อเป็นการยืนยันคำตอบ

จากนั้นโปรแกรมจะเฉลยคำตอบ และให้ผู้เรียนคลิกเลือกที่ Ok เพื่อทำแบบทดสอบในข้อต่อไป โดยผลของคำตอบในแต่ละข้อ จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าของผู้สอนนั่นเองครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่า แบบทดสอบทั้ง 3 ข้อ ที่ผู้สอนได้สร้างขึ้นมานั้น โปรแกรมจะทำการลำดับข้อใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการทุจริตการสอบนั่นเองครับ เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ให้คลิกที่ Ok เช่นเดียวกับการทำแบบทดสอบทุกข้อที่ผ่านมา ระบบจะทำการประมวลผล และในขั้นตอนต่อไปนั้น ให้ผู้สอนจบการทำแบบทดสอบ โดยสามารถคลิกเลือก เปิดหรือปิดชื่อของผู้เรียน และคำตอบได้

จากนั้นให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Finish ครับ โปรแกรมจะปรากฏตัวเลือกการรายงานผล ซึ่งได้แก่ Get Reports View Chart และ To Launch ให้ผู้สอนเลือกที่ Get Reports เพื่อรับการรายงานผล การทำแบบทดสอบของผู้เรียน โดยผู้สอน สามารถเลือกช่องทางในการรับการรายงานผล ได้จากหลากหลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ การรับการรายงานผลผ่าน E-mail การดาวน์โหลด หรือช่องทาง Google Drive ซึ่งผู้สอน สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามความสะดวกเลยครับ เพียงเท่านี้การทดสอบก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งผลการทำแบบทดสอบของผู้เรียน ที่ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการประเมินผลของผู้เรียนได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยนะครับ เมื่อทุกท่านรับชมวิดีโอจบแล้ว อย่าลืมลองฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้กันนะครับ