การออมเงินในรูปแบบต่างๆ 

เงินออม คือ ส่วนหนึ่งของรายได้ที่ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายตอนนั้น อาจเก็บใช้ไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือซื้อหลักทรัพย์มาลงทุน เงินออมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้ : ถ้าคนๆนั้น มีรายได้เยอะขึ้น ก็จะเก็บออมเงินมากขึ้น อัตราดอกเบี้ย : ถ้าตอนนี้ให้ดอกเบี้ยสูง ก็จะจูงใจให้ออมเงินมากขึ้น การออมอาจทำได้หลายรูปแบบ แบ่งออกเป็น... การออมที่รัฐบาลรับประกัน คือรัฐบาลจะประกันเลยว่าอย่างน้อยต้องได้ดอกเบี้ยเท่านี้ๆ แน่นอน การออมที่รัฐบาลไม่รับประกัน รัฐบาลจะไม่ประกันให้ ต้องรับความเสี่ยงเอาเอง [ตัวอย่างการออมที่รัฐบาลรับประกัน] ฝากออมทรัพย์ : ดอกเบี้ยต่ำ แต่ฝาก - ถอน ได้ตลอดเวลา ฝากประจำ : คนฝากไม่สามารถถอนเงินได้จนถึงเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ ในปัจจุบันธนาคารบางแห่งจะให้ถอนได้ก่อนกำหนด แต่จะลดดอกเบี้ยลง [ตัวอย่างการออมที่รัฐบาลไม่รับประกัน] ตราสารหนี้ จะแบ่งตามชื่อผู้ออก พันธบัตรรัฐบาล = รัฐบาลออกให้ ความเสี่ยงต่ำ ใช้เวลานาน ตั๋วเงินคลัง = กระทรวงการคลังออกให้ ความเสี่ยงต่ำ แต่อายุน้อยกว่า 1 ปี หุ้นกู้ = บริษัทเอกชนออกให้ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัท ตั๋วแลกเงิน / Bill of Exchange / ตั๋ว B.E. ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินออกให้ ** เฮ้ย อ่านดิๆ > การออมที่รัฐบาลไม่ประกันอีกทางหนึ่ง RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว RMF (Retirement mutual fund) ออมเพื่อเอาไว้ใช้ยามเกษียณ LTF (Long-term equity fund) ออมเพื่อลงทุนในตลาดหุ้น RMF และ LTF สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ไม่เกิน15%

 

ขอขอบคุณทุกๆ คนด้วยนะที่อุตส่าเข้ามาอ่าน

คราวหน้าจะนำเรื่องราวดีๆ จาก Youtube มาอัพเดทให้อ่านกันอีกนะจ๊ะ