การรักษาผมร่วง ล้าน บาง อย่างถูกต้องและปลอดภัย (มีคลิป)คำบรรยายสำหรับวีดีโอนี้

ผมร่วง ผมบาง เป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับ สาเหตุของผมร่วงหลัก ๆ ก็เกิดจาก ผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน คือภาวะซึ่งรากผมมีความอ่อนแอ หลุดร่วงง่าย ซึ่งโดยกำหนดจากการที่มี กรรมพันธุ์ที่ผมบาง ศีรษะล้าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้าน ผมบาง ลูกก็มีโอกาสที่จะผมบาง ศีรษะล้าน อย่างน้อยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และนอกเหนือจากนี้ ปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง ผมบาง คือ ถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไป พักผ่อนน้อย นอนดึก พวกนี้มันจะเร่ง กระตุ้นกระบวนการ การเกิดการแก่ของร่างกาย ก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกัน การตรวจเช็กว่าผมร่วงปกติหรือไม่ ควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับ โดยที่เราจะเก็บทั้งหมด 5 ครั้ง 5 เวลา เช้า สาย บ่าย เย็น และก่อนนอน การเก็บเราก็จะหวี 4 ทางนะครับ ซ้าย ขวา หน้า หลัง 4 ด้าน และเก็บผมที่ร่วงมารวมกันใส่ถุงพลาสติก แล้วนับต่อวัน ถ้าเรานับรวมแล้ว ได้มากกว่า 100 เส้นต่อวัน ก็แสดงว่ามีผมร่วงมากกว่าปกติครับ ผมร่วง ผมบาง สามารถรักษาได้แน่นอนนะครับ โดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ ๆ ทั้งหมด 3 ประเภท 3 กลุ่มนะครับ 1 คือการรับประทานยา เพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผม การรับประทานยา ที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชาย ก็คือ ยาที่ชื่อว่า Finasteride หน้าที่ของยา Finasteride ก็คือ ไปยับยั้งเอมไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-Alpha Reductase เอมไซม์ตัวนี้ มีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชาย ให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่ง DHT ตัวนี้แหละ เป็นตัวการทำให้ผมร่วง ดังนั้นถ้าเรารับประทานยา มันก็จะไปยับยั้งเอมไซม์ ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้ การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้ จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับ ไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับ การทานยา Finasteride มีแนวโน้นที่จะต้องรับประทานยา ตลอดต่อเนื่อง ไปตลอดชีวิตนะครับ เพราะว่าโรคนี้เป็นโรคกรรมพันธุ์ เป็นลักษณะประจำของแต่บุคคล เพราะฉะนั้นการรักษาก็นิยมที่จะรักษา ต่อเนื่องไปในระยะยาว แต่ในเรื่องประเด็นของขนาดยา ในบางครั้งเราสามารถลดขนาดยาลงได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยา ในระดับที่สูงตลอดนะครับ เราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับ ผู้หญิงนะครับ การรักษาโรคผมบาง จากพันธุกรรมและฮอร์โมน ยาทาจะเป็นตัวหลักในการรักษา ประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษา โรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน ที่เราใช้กันมากที่สุด ก็คือ ยาในกลุ่มที่ชื่อว่า Minoxidil Lotion พวกนี้จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผม ทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงในการผลิตเส้นผม และนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่า อาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือด ที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับ ในการรักษา ถ้าเราใช้ยาทา ควบคู่กันกับยารับประทาน จะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับ การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับ เราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษา แต่เราจะสงวนการใช้นะครับ สำหรับในกรณีของผู้ป่วย ซึ่งใช้ยากิน ยาทาแล้วไม่ได้ผล โดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควร คือ ได้รับการรักษาโดยการ กินยา ทายา มาอย่างน้อย 1 ปี แล้วผลยังไม่เต็มที่ เราอาจจะใช้การผ่าตัด ปลูกถ่ายเส้นผมเข้ามาเสริมได้ครับ หลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับ ก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผม บริเวณของท้ายทอย ซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ย เป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่า ไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมน ทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้ เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ย มาสู่บริเวณซึ่งมีผมบาง ศีรษะล้าน ซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้น และในปัจจุบัน เราย้ายมาทีละ 1 กอรากผม ทำให้มีความใกล้เคียง กับธรรมชาติมากที่สุดครับ