การพัฒนาตัวเอง กับ 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง นั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง

แต่ก่อนอื่น...เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงนั้น คืออะไร 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นแนวคิดจากหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มีการแปลในภาษาต่างๆ แล้วมากกว่า 34 ภาษา จำหน่ายไปแล้วกว่า 15 ล้านเล่มทั่วโลก เขียนโดยนักจิตวิทยาชื่อ สตีเฟน อาร์. โคว์วีย์ ที่กล่าวถึง อุปนิสัย 7 แบบ เพื่อการพัฒนาสู่ ผู้มีประสิทธิผลสูง โดย 7 อุปนิสัยนี้ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 3 อุปนิสัยแรก จะเป็นส่วนของการเอาชนะตนเอง ประกอบด้วย

อุปนิสัยที่ 1 คือ ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)
อุปนิสัยที่ 2 คือ เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)
อุปนิสัยที่ 3 คือ การลำดับความสำคัญ (Put First Things First)

อุปนิสัยที่ 1 ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน หรือเรียกว่า... Be Proactive หมายถึง การรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง โดยรู้ว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่ควบคุมได้ การแสดงออกของคนที่ Proactive จะเลือกอย่างมีสติ คิดก่อนทำ ตอบสนองสิ่งต่างๆ อย่างมีทางเลือก หมายความว่า คนที่ Proactive เชื่อว่า การเลือกทำสิ่งใด เรามีความสามารถในการเลือก และรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเอง โดยไม่ใช้เพียงอารมณ์ หรือความรู้สึก นอกจากนี้ คน Proactive ยังขยายขอบเขตความสามารถของตนเอง ในการจัดการสิ่งที่จัดการได้ เน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา ดังนั้นคนที่ Proactive จึงมักวางแผนล่วงหน้า หาโอกาสในการป้องกันปัญหา มากกว่าที่จะคอยแก้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว

อุปนิสัยที่ 2 คือ เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) การจะทำสิ่งใด เป้าหมาย คือ หัวใจสำคัญ หลักการของ "เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ" คือ การตั้งเป้าหมายในใจ และทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายในใจให้เป็นจริง โดยทำให้เป้าหมายชัดเจน มีทิศทาง มีแนวทางในการลงมือทำ โดยใช้อุปนิสัยที่ 1 ร่วมด้วย ดังนั้น เราจะรู้ขอบเขตและกำลังของตนเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายโดยไม่หลงทาง 3... ทำตามลำดับความสำคัญ (Put First Things First)

อุปนิสัยที่ 3 ลำดับความสำคัญ เป็นเหมือนภาคปฏิบัติของ อุปนิสัยที่ 1 และ 2 คือ การจัดการบริหารเวลา เพื่อทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อน เพราะส่วนใหญ่เรามักจะถูกแทรกแซงความสนใจ ไปกับเรื่องที่เร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ ส่วนเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เป็นการช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย เช่น การพัฒนาตนเอง การออกกำลังกาย เป็นต้น

3 อุปนิสัยต่อมา จะเป็นส่วนของการสร้างสัมพันธภาพ หรือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ ชนะ/ชนะ
อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง

เริ่มจากอุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ ชนะ/ชนะ คนส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก ให้มีแพ้ มีชนะ แต่ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ควรคิดแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์ คิดถึงคนอื่นและตนเอง โดยหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) ความเข้าใจ เป็นกุญแจสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิต และการแสดงความเข้าใจใครสักคน สิ่งสำคัญคือ การฟัง การฟัง ฟังด้วยหู และฟังด้วยหัวใจ ฟังด้วยความรู้สึก ฟังความหมายที่แสดงออกมา ถ้าฟังได้ดีเราก็เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้ดีด้วย

อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize) คือ การนำความสามารถของแต่ละบุคคลมารวมกัน โดยเกิดจากการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ การผสานความต่าง ร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นการนำส่วนดีของแต่ละบุคคลรวมกันเพื่อความสำเร็จ

ส่วนอุปนิสัยสุดท้าย เป็นอุปนิสัยของการเติมพลังชีวิต คือ อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) "ลับเลื่อยให้คม" หมายถึง การแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้แก่ตนเองอยู่เสมอ ทั้งทางด้านกายภาพ เช่น การออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ด้านอารมณ์ เช่น มองโลกในแง่ดี คิดในสิ่งที่ดี ทำความดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านสติปัญญา เช่น อ่านหนังสือ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเดินทางหาประสบการณ์ต่างๆ การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้ง การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ เช่น เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม หรือแม้แต่การอยู่กับธรรมชาติ

7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง นี้ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง หากเริ่มต้นอย่างตั้งใจ ใส่ใจ เราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ ลองไปฝึกกันนะครับ

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม