การฝึกสมองและพัฒนาสมาธิ 

สมอง เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ สมองจะควบคุมการทำงานทุกอย่างของเรา รวมไปถึงความสามารถในการเขียน ลายมือ การเรียนภาษาอังกฤษ การเล่นกีฬา ดนตรี และรวมไปถึงการคิด วิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ (Neuro-Scientists) ได้ทำการวิจัยกว่า 30ปี ได้พิสูจน์แล้วว่า สมองที่แข็งแรง คือสมองที่มีการเชื่อมโยงของใยสมองระหว่างส่วนต่างๆมาก ยิ่งมีการเชือมโยงเยอะ สมองก็จะยิ่งแข็งแรง ทำให้เรามีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น และฉลาดขึ้น 5 ด้านหลักของสมอง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งที่เรามองเห็น ความสามารถในการวิเคราะห์เสียงที่เราได้ยิน และภาษา ความสามารถในการรับรู้ ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว สมาธิ และอารมณ์ ถ้าเราสามารถกระตุ้นสมอง ให้แต่ละด้านนั้นมีพัฒนาการเกิดขึ้น ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ และซึมซับข้อมูล ในชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้น และถ้าฝึกสมองอย่างถูกวิธี ก็จะมีการเชื่อมโยงของใยสมอง ให้เกิดขึ้นระหว่างส่วนต่างๆนี้มากขึ้น ทำให้สมองแข็งแรงขึ้น และสิ่งที่ได้คือ นักเรียนจะมีความสามารถ ในการวิเคราะห์ประมวลข้อมูล และซึมซับบทเรียนในห้องเรียนได้มากขึ้น เราไม่ใช่สถาบันติว แต่เราสามารถฝึกสมองให้แข็งแรงขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น เราฝึกสมองทั้ง 5 ด้าน โดยใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน เราเข้าใจถึงเคล็ดลับ รายละเอียดในการกระตุ้นสมองอย่างถูกวิธี กิจกรรมทุกอย่างนั้นจะสนุก และมีการปรับความยากง่าย ให้เท่ากับความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการเรียน และจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ว่าสมองเค้ากำลังถูกพัฒนาอยู่ กิจกรรมของเรานั้น ใช้ห้องยิม มีอุปกรณ์ทันสมัย รวมไปถึงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ในการพัฒนาสมองและภาษา ก็คือซอฟต์แวร์ Fast ForWord และReading Assistant SMART Moves ฝึกให้สมองมีความสามารถมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว SMART Vision ฝึกให้สมอง มีความสามารถสูงขึ้นในการวิเคราะห์สิ่งที่เรามองเห็น SMART Listening เป็นระบบฝึกสมองให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเสียง และเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในตัว SMART Focus เป็นคอร์สสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องฝึก เราใช้ระบบ Neuro-feedback ฝึกสมองให้มีสมาธิมากขึ้น หากทักษะสามด้านของเขาก็คือ Moves Vision กับ Listening ยังอ่อนอยู่ นักเรียนจะไม่มีสมาธิอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ขาดสมาธินั้น เราจะไม่ฝึกสมาธิทันที เราจะต้องมาดูว่าพื้นฐานจุดไหนอ่อน ยกส่วนนั้นขึ้นมา เสร็จแล้วค่อยฝึกสมาธิเป็นสิ่งสุดท้าย ในทุกช่วงก้าวของเด็กๆ ที่เจริญเติบโตและพัฒนา การเริ่มต้นที่ดีและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ การสร้างสรรค์จินตนาการ และประสบการณ์เรียนรู้จริง ที่แตกต่างและสนุกสนานสร้างเสริมทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีระบบการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจ และทักษะในการเข้าสังคม และสุดท้าย คือการเติบโตที่เพียบพร้อมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ BrainFit ตระหนักและเล็งเห็นในทุกรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาสมองอย่างถูกวิธี พัฒนาการและทักษะที่ได้จะอยู่กับเขาตลอดไป ปิดเทอมซัมเมอร์เป็นโอกาสที่ดี สำหรับการฝึกสมอง เบรนฟิตสตูดิโอมีคอร์สฝึกสมองช่วงซัมเมอร์ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถมากขึ้นในทุกกิจกรรม รวมถึงการเรียนที่ดีขึ้นด้วย