การถ่ายภาพ - ภาพสวยด้วยกฏสามส่วน (Rule of Third)ในการถ่ายภาพ portrait การจัดภาพให้สวยนั้น ที่จริงแล้วมันก็เหมือนกันกับการจัดภาพอื่นๆ ตามหลักของการจัดภาพ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่จะทำให้ภาพมีความสวยงามนั้น มีการใช้หลักของการจัดภาพอยู่ 3 ประการ 3 หลัก ด้วยกัน ก็คือจะทำอย่างไรให้ภาพมีจุดเด่น จุดเด่นที่สวย จะทำอย่างไรให้ภาพมีความกลมกลืนกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเป็น unity กัน อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะทำอย่างไรให้ภาพมีความสมดุลหรือ balance กันในภาพ เราก็จะใช้หลักที่สำคัญ 3 ตัวนี้ เป็นตัวจัดภาพเหมือนกันกับศิลปะอย่างอื่น นะครับ เพราะฉะนั้น จะถือหลักนี้เป็นหลักที่สำคัญในการจัดภาพ ทีนี้ในการถ่ายภาพ เราก็จะมีเรื่องกฎที่จะนำมาใช้สำหรับการจัด การถ่ายให้ให้ง่ายขึ้น แล้วนำมาใช้ สำหรับกฎ 3 ตัวนี้ เรื่องที่สำคัญมากที่สุด ที่นิยมใช้กันก็คือ เรื่องของกฎสามส่วนในการถ่ายภาพ เมื่อเราได้กฎสามส่วนในการถ่ายภาพ เราก็จะต้องนำมาจัดให้มีจุดสนใจ วางอย่างไร ให้ balance อย่างไร ให้มีความกลืนกันอย่างไรในภาพนะครับ ทีนี้ในเรื่องของกฎสามส่วนนั้น เรื่องที่สำคัญในเรื่องนี้ ก็คือเรื่องของสัดส่วน เรื่องของการแบ่งส่วนนะครับ ในเรื่องของการแบ่งส่วนหรือสัดส่วนที่สำคัญ โดยทั่วๆ ไปแล้วเราก็จะแบ่งเป็น 3 ส่วนนะครับ 3 ส่วน เป็นอย่างไร 3 ส่วนมันก็จะมี 2 แบบ ก็คือ 3 ส่วนในแนวนอนนะครับ สามส่วนในแนวนอน เวลาเราเราจัดน้ำหนักของแนวนอน น้ำหนักมันก็จะอยู่ข้างล่าง ส่วนบนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เบา ส่วนที่น้อยลงมา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ สัดส่วน ก็จะเว้นสัดส่วนข้างล่างกับข้างบนให้เหมาะสม ส่วนบนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เบา ส่วนที่น้อยลงมา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ สัดส่วน ก็จะเว้นสัดส่วนข้างล่างกับข้างบนให้เหมาะสม โดยที่แบ่งส่วนตัวเบาๆ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ส่วน ส่วนล่างที่หนักให้มี 1 ส่วน ภาพมันก็จะดูแล้วสมดุล ดูแล้วมีความ balance มีความเข้ากันได้ เหมือนกันกับแนวตั้ง เราก็แบ่งสัดส่วนออกเป็น 3 ส่วน เช่นกันนะครับ ถ้าหากเราจะให้น้ำหนักมากด้านใดด้านหนึ่ง ราก็จัดวางสัดส่วนให้ถูกต้อง คือ ส่วนที่หนักมากๆ ก็ควรที่จะให้ใช้ส่วนเดียว ส่วนเบาก็จะเป็นสองส่วน ภาพมันก็จะดูแล้วสมดุล ภาพก็จะดูแล้วมีความ balance กัน ก็จะทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้น แล้วถ้าหากว่าเราเอาสัดส่วนที่เป็นแนวนอนกับแนวตั้งมาซ้อนกัน ก็จะได้เป็นช่องต่างๆ 9 ช่อง การใช้ 9 ช่องนี้ ก็เหมาะสำหรับการแบ่งวางจุดสนใจ การแบ่งวังน้ำหนักต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ถ้าเราวางจุดสนใจ สิ่งที่ควรวางก็คือ จะวางตามตำแหน่งตัดของจุดตัดมีอยู่ 4 จุด ใน 9 ช่องนะครับ ส่วนที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือ วางจุดสนใจตามระดับสายตา ตามจุดสนใจที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็เป็นทางบนด้านซ้ายมือนะครับ เป็นจุดสนใจที่นิยมใช้ แล้วก็สวยงามมากที่สุด ส่วนอื่นๆ นั้นก็จะเป็นอยู่สนใจที่ใช้เหมือนกัน แต่นิยมใช้รองลงมา ก็คือ ทางด้านบนขวามือนะครับ ก็นิยมใช้ แต่ว่ามันก็ไม่ดีมากนัก จะต้องหาอย่างอื่นเข้ามาหานำสายตา หรือหาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มทำให้จุดสนใจเด่นมากขึ้น ก็จะทำให้ภาพนั้นชวนมอง นการถ่ายภาพ portrait ก็เหมือนกับการถ่ายภาพชนิดอื่นๆ แล้วก็ควรที่จะมองหาจุดสนใจที่จะจัดวางให้ตรงกับจุดตัดช่อง 9 ช่องนี้ นะครับ ในทั้งหมด ในช่อง 9 ช่อง ที่เรานำมาใช้จัดทั้งหมดนะครับ มาใช้ในการถ่วงน้ำหนัก มาใช้ในการจัดวาง ทำให้เราสามารถจับภาพได้ง่ายขึ้น แล้วก็ทำให้ภาพเดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกฎ ในสัดส่วนของ 9 ช่อง เราจะนำมาใช้ในการจัดสมดุลของภาพ ทำให้การจัดสมดุลของภาพง่ายขึ้น นะครับ ให้สมดุลกัน ให้เหมาะสมกันตามหลักที่บอกมาข้างต้น คือ ใน 9 ช่อง เราจะแบ่งน้ำหนักส่วนที่หนักมากไว้ 3 ช่อง ที่เหลือเหลืออีก 6 ช่อง ก็จะเป็นลักษณะของน้ำหนักเบา ส่วนเราจะวางตรงไหน อะไรต่างๆ นะครับ ให้ดูความเหมาะสม ให้ดูความ balance ให้ดูการถ่วงน้ำหนักให้พอดีกันนะครับ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราวางไม่เหมาะสม ภาพมันก็จะไม่สมดุลกัน แต่ในเรื่องของสัดส่วนตรงนี้นะครับ ถ้าให้ง่าย ลองไปดูภาพตัวอย่างนะครับ เราก็จะเห็นว่า ในภาพที่มีน้ำหนักเยอะๆ เราก็จะจัดไว้แค่ 3 ส่วน ส่วนน้ำหนักเบา เราจัดไว้ 6 ส่วน ซึ่งวางแตกต่างกันไป แต่สรุปแล้วก็คือจะต้องมีความสมดุลกัน ดูแล้วไม่ขัดตา ดูแล้วมีความเท่ากัน ไม่ว่าในเรื่องของทิศทาง ไม่ว่าในเรื่องของน้ำหนัก อะไรต่างๆ นะครับ ดูแล้วมันกลมกลืน เข้ากันได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้ที่ถ่ายภาพ จะต้องไปศึกษา จะต้องไปดู จะต้องไปฝึกดู มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดภาพได้รวดเร็ว แล้วก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำหนัก เกี่ยวกับความสมดุล เกี่ยวกับการวางจุดสนใจได้ดีขึ้น นะครับ แล้วก็รวดเร็วมากขึ้น ก็สามารถกะเกณฑ์ กะระยะ อะไรต่างๆ ทำให้ภาพดูสวยงาม แล้วก็ถ่ายภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ไปฝึกหัด ฝึกถ่าย ฝึกดูให้เยอะๆ นะครับ