การจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือ Learning Theory Matrix 

สวัสดีคะ เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ เชื่อว่าทุกท่านย่อมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า ทฤษฎีการเรียนรู้หลักๆ ในปัจจุบัน จะมีอยู่ 4 ทฤษฎีคะ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism ทฤษฎีปัญญานิยม หรือ Cognitivism ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ Constructivism และสุดท้ายคือ ทฤษฎี Connectivism คะ และเมื่อนำทฤษฎีทั้ง 4 นะคะ มาเรียงกันแบบนี้ ทุกท่านสามารถบอกความแตกต่างของแต่ละทฤษฎีได้หรือเปล่าคะ

เชื่อว่าหลายท่านอาจจะอธิบายได้ แต่ก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะสับสนบ้างใช่ไหมคะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปคะ

เราสามารถจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกกันว่า Learning Theories Matrix มาเป็นเคล็ดลับในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้คะ

การจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือ Learning Theory Matrix เป็นการจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ อะไรคือบทบาทของความจำ การถ่ายโอนความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ประเภทของการเรียนรู้ที่อธิบายได้ดีที่สุดในทฤษฎี สุดท้ายคือเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งในแต่ละทฤษฎีได้มีการอธิบายเป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ที่ให้ผู้เรียนนำไปจัดระบบความคิดของตนเองได้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละทฤษฎี การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร จากตารางจะเห็นว่า ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้เกิดจากสิ่งเร้าและการตอบสนอง ในส่วนของทฤษฎีปัญญานิยม จะพูดในเรื่องการถ่ายโอน/การเชื่อมโยงความรู้ และการทำซ้ำๆ หรือ Rehearsing ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ Constructivism จะพูดถึงในเรื่องของการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สุดท้ายคือทฤษฎี Connectivism ที่พูดถึงการเรียนรู้เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรร ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว หรือ Networking และนำข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง ร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารัตถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเอง

เห็นอย่างนี้กันแล้ว คราวนี้เราก็สามารถทำความเข้าใจ และจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้ว ใช่ไหมคะ

เราลองไปดูส่วนอื่นๆ กันต่อเลยคะ จากตารางที่ทุกท่านได้เห็นไปนั้น เชื่อว่าจะช่วยให้ทุกท่านสามารถจัดระบบ ความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองคะ

นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะจ๊ะ เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นควรดูวีดีโอด้านบนไปด้วยนะจ๊ะ เพราะเนื้อหานี้ก็คือคำบรรยายของวีดีโอนี้เองจ๊ะ

ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ จะนำเนื้อหาดีๆ มาอัพเดทให้ในบล๊อกนี้จ้า