กลอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มาเถิดพี่น้องไทย            พร้อมใจกันพัฒนา

เมืองเราให้ก้าวหน้า           ไม่ล้าหลังให้ก้าวไกล

ปรับปรุงเศรษฐกิจ             ช่วยกันคิดพินิจฉัย

ความชั่วให้ทิ้งไป               สร้างดีไว้ให้มั่นคง

เรารักเศรษฐกิจ                อยู่เป็นนิจให้ยืนยง

ทุกคนมาดำรงค์                ความมั่นคงให้อยู่นาน

ยึดหลักสามัคคี                ให้มีไว้ตลอดกาล

ปรับปรุงในหมู่บ้าน           สว่างตาศรีวิไล

รักษาความสะอาด            ชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองไกล

เป็นการฝึกนิสัย               ให้ไทยเราเป็นคนดี

ปัดกวาดตามถนน            บ้านของตนให้ราศรี

ปวงชนคงรู้ดี                  เมืองเรานี้เจริญไว

พากันมารักษา               ทรัพยากรของป่าไม้

ไม่ให้ตัดต้นไม้               ทำลายป่าไพรพนา

ปลูกไม้คนละต้น            ทุกแห่งหนจะโสภา

ร่มรื่นชื่นอุรา                 สุขหรรษาชั่วชีวี

พากันอนุรักษ์                ให้พิทักษ์พฤกษาศรี

ต้นไม้เขียวขจี                ประชาชีมีสุขเอย