กลอนลีลาวดี  บัดนี้จะกล่าวกลอน                   เป็นสุนทรสารภัญ

เมธีทุกๆ ท่าน                           ฟังนิทานเรื่องลีลา

ปางเมื่อเรวะตะ                         มาทำงานบ้านเศรษฐี

เรวะตะนิสัยดี                           หวังไมตรีน่าชื่นชม

ใครเห็นน่าภิรมย์                        น่าชื่นชมในตัวเธอ

ลาวะดีนี้ชิเออ                            เกิดรักเธออย่างล้นเหลือ

ทำงานคงจะเพลีย                       หาทางเกลือคงจะดี

ว่าแล้วไม่รอรี                            ลาวดีลงไปหา

ถึงแล้วเลยพูดจา                        เรวะตะพักเสียที

วันนี้ลาวดี                                มีของมาฝากพี่เร

มาเถิดอย่าหันเห                        อกเสน่ห์ของลีลา

ถึงว่าแม่จะด่า                           ใครจะว่านางก็เฉย

ทุกวันหวังชื่นเชย                       เพียงได้เอ่ยก็ชื่นใจ

วันเดือนเปลี่ยนกายไป                 แสนเศร้าใจกลัวรักเหิน

ลาวดีคิดไปเพลิน                       ปากก็เอิ้นว่าพี่เร

โอ้โออกเสน่ห์                           ว่าพี่เรอยากลืมฉัน

รักเราขอให้มั่น                         อย่าลืมฉันไปเป็นอื่น

ความรักให้หวานชื่น                   ให้ราบรื่นร่วมสาบาน

แม่รู้จึงทัดทาน                          ด่าประจานลาวดี

จับมาผูกเฆี่ยนตี                        อกฤดีแสนเศร้าทรวง

คืนนี้ได้เดินล่วง                         เพราะเป็นห่วงได้มาหา

ถึงแล้วพักกายา                       เอ่ยวาจาเป็นคำกลอน

(ลำ)   ลาวดีน้อยกลวยสุนทรฟ้อนเข้าใส่    เรวะตะเอ๋ยลาวดีรักสุดอก  ลาวดีรักสุดใจ  ไผสิว่ากะช่างสิ้น  

บ่ยินร้ายและดีพี่นางเอ๋ย  ชาติศักดิ์ศรีบ่แน้วกีดกั้น  ฉันรักเธอบ่แตกต่าง   นางประสงค์ต่อตั้งพี่เร

อ้ายบ่เกรี่ยวไผพี่นางเอ๋ย    แม่นสองตีนสิเป็นผ่ำ ผู้ที่นางเดินนำบ่ยอมยั่งเด้อ  คุณพี่  ยอมเสียเกียรติลูกเศรษฐี

เอาให้คนได้ซาย่องว่านางได้รักจริงพี่เอ๋ย  สิว่าหญิงคือน้อง  พยองโตโม้เดินตู้  คั้นพอเชื่อจั้งลองดู  คั้นชาตินี้บ่

ได้อ้ายสิตายถิ่มบ่แหนงพี่นางเอ่ย  พี่นางเอ่ย

โอ้โหพ่อดวงจันทร์                       อย่าโศกศัลย์รำพันเลย

จนมีอย่าเปลี่ยนเปิย                    อย่าเอื้อนเอ่ยให้เศร้าใจ

คนรักกันอยู่ที่ใจ                        ซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา

ขอกล่าวเพียงเท่านี้                    ลาวดีขอลาลง

ขอให้พวกข้านี้                         มีความสุขทุกๆ คน

จนพี่น้อยไม่ว่า                         ขอสัญญาด้วยจริงๆ