กลอนรณรงค์ปราบยาบ้า (ทำนองนางพิมพา)กลอนรณรงค์ปราบยาบ้า

  บัดนี้จะได้กล่าว                เป็นเรื่องราวเยาวชน

สวัสดีท่านทุกคน                ที่ได้มาในวันนี้

มาร่วมกันสามัคคี               ในวันนี้เป็นวันงาน

มาต่างถิ่นมาต่างบ้าน           มาร่วมงานการทอดเทียน

   จงรักษาประเพณี             จงทำดีเพื่อสังคม

โลกของเราเกิดวุ่นวาย          ท่านทั้งหลายคงรู้กัน

ข่าวสารทุกๆวัน                  เสียงดังลั่นทั่วธานี

  รัฐบาลรณรงค์                 ท่านก็คงรู้ทั่วกัน

ความเป็นห่วงปวงประชา       ข่าวยาบ้ามาทำลาย

หญิงและชายโปรดสังวรณ์      ขอกันก่อนอย่าทำลาย

ผู้เสพนั้นถึงตาย                  ถ้าผู้ขายติดตาราง

ผู้เสพและผู้ขาย                  ระบาดกันไปทุกมุมแก

ไม่ว่าหนุ่มหรือว่าแก่            แม้นักเรียนเยาวชน

ทุกๆ คนโปรดจำไว้             อย่าได้ไปเสพมันเลย

สูบกัญชาและดมกาว           จงระวังอย่าให้มี

เราจงช่วยป้องกันไว้            ประเทศไทยจะรุ่งเรือง

จะไม่ได้เสียชื่อเสียง            จะเลื่องลือด้วยความดี

ผู้เสพจะไม่มี                    อนาคตจะหมดไป

โปรดจงฟังและจำไว้           นาชาวไทยทุกๆคน

  ชีวิตตนจงรักษา              อย่าให้ยาบ้ามาครอบคลุม

พวกเราชาวนักเรียน           จงพรากเพียรเรียนวิชา

ยาบ้าและดมกาว               และผงขาวอย่าคิดทำ

รัฐบาลท่านคิดนำ               อย่าถลำนา เพื่อนเอย

คำขวัญติดเอาไว้                โปรดจำไว้ให้ขึ้นใจ

ผู้เสพนั้นถึงตาย                 ถ้าผู้ขายติดตาราง

ทางบ้านเมืองข้าราชการ      รัฐบาลท่านรณรงค์

จงรักษาจงช่วยกัน             อย่าไปทำหนาเพื่อนเอย

ถ้าผู้เคยจงละเสีย              ทางลูกเมียท่านยังคอย

ผู้หนุ่มหรือผู้น้อย              จงให้ถอยอย่าเข้าใกล้

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย              จงทำลายอย่าให้มี

จึงได้ร้องออกเป็นกลอน      ขอวิงวอนเถิดท่านเอย

ผู้ไม่เคยอย่าไปทำ             ผู้ที่ขายจงเลิกเทอญ

พวกดิฉันขอลาลง             อย่าได้ทำหนาท่านเอย

ยุติการรณรงค์                 ปราบยาบ้าเพียงแค่นี้