กลอนต่อต้านโลกเอดส์  โลกเราทุกวันนี้            มันแสนทีจะวุ่นวาย

ไม่ว่าหญิงและว่าชาย       น่าเบื่อหน่ายในโลกีย์

เล่าลือเรื่องอื้อฉาว          ข่าวทุกวันทางทีวี

ข่าวว่าทุกวันนี้               หนุ่มสตรีที่ชั่วช้า

หลงกลพวกมารยา         น่าสมเพชเวทนา

มั่วสุมกลุ่มตัณหา           อวิชาพามืดมน

สาธารณสุข                  บำบัดทุกข์ของมวลชน

ทั่วไปทุกแห่งหน             รณรงค์ป้องกันเอดส์

โรคนี้มีแห่งไหน               จะทำให้น่ารังเกียจ

มั่วเข็มและมั่วเพศ            จะเกิดเอดส์ได้ถึงตาย

พวกเราช่วยป้องกัน          โรคเอดส์นั้นให้ห่างไกล

ต่อต้านและทำลาย           ให้สูญหายสลายไป

ด้วยการไม่มั่วสุม             ไม่รวมกลุ่มกามราคี

ชีวิตจะสดใส                  อนามัยจะเลิศลอย

พวกดิฉันขอจบกลอน        ต่อต้านเอดส์ เพียงแค่นี้