เทคนิคการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์

เทคนิคการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์นะคะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง

353
แนวทางการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

แนวทางการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Yutube ก

639
การสอนพรีเบรลล์ให้กับคนตาบอดที่เพิ่งเริ่มเรียนอักษรเบรลล์

การสอนพรีเบรลล์ให้กับคนตาบอดที่เพิ่งเริ่มเรียนอักษรเบรลล์

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการสอนพรีเบรลล์ให้กับคนตาบอดที่เพิ่งเริ่มเรียนอักษรเบรลล์นะคะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Yutube กั

106
แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดนะคะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Yutube กันนะค

101
แนวทางการสอนการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถฝึกเขียนได้

แนวทางการสอนการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถฝึกเขียนได้

สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเคล็ดลับและเทคนิควิธีการสอนเพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถฝึกเขียนได้ค่ะ และสำหรับเนื้อหานี้คือคำบรรยายที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบ

129
9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอน (9 C) - C-Teachers , Generation of Teachers

9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอน (9 C) - C-Teachers , Generation of Teachers

ในยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้นะคะ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเองก็ต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย ไม่เพียงเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ยัง

4,082
รูปแบบการเรียนรู้ - Models of Learning

รูปแบบการเรียนรู้ - Models of Learning

รูปแบบการเรียนรู้ มีความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะ รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยเช่นกันคะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเ

177
การจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือ Learning Theory Matrix

การจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือ Learning Theory Matrix

สวัสดีคะ เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ เชื่อว่าทุกท่านย่อมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า ทฤษฎีการเรียนรู้หลักๆ ในปัจจุบัน จะมีอยู่ 4 ทฤษฎีคะ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism ทฤษฎีปัญญานิยม หรือ

148
ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ หรือ Connectivism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ หรือ Connectivism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ ครูปัญญาสอนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิชาเลือก ครูปัญญาจะพบกับนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ดังนั้น การสอนของครูปัญญา จึงเป็นเพียงการพูดคุยถึงประสบการณ์ การรักษาสิ่งแวดล้อมใ

958
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือ Constructivism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือ Constructivism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พบกับครูปัญญา ครูปัญญาประสบกับปัญหาการที่ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน ในวิชาการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งหลักสูตรของวิชานี้ ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงา

498
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พบกับครูปัญญา ครูปัญญามีความกังวลในเรื่องการจัดการภายในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะเกิดปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนในห้องเรียน เมื่อเริ่มการสอน ครูปัญญาอยากได้ความช่วยเหลือ โอย!

393
ทฤษฎีปัญญานิยม - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีปัญญานิยม - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พบครูปัญญา ครูปัญญามีความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารยาว ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีทำ จึงไม่สามารถทำการหารยาวได้อย่างถูกต้อง ครูปัญญาต้องการความช่วยเหลือ เอ!! ทำยังไงดีให้นักเรียนสาม

285
ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนซึ่งมีความสำคัญกับ IT for Education

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนซึ่งมีความสำคัญกับ IT for Education

เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆ ที่สำคัญทั้ง 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ เชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบถึง ความหมาย หลักการ วิธีการเร

208
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ซึ่งจา

3,045
ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมไปถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ซึ่งจ

415