แนวคิดทางจิตวิทยากับแรงจูงใจ (Motivation Theories)

แนวคิดทางจิตวิทยากับแรงจูงใจ (Motivation Theories)

เคยสงสัยกันไหมคะว่า เพราะอะไรเราถึงทำพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการตื่นไปทำงานแต่เช้าตรู่ การที่นักศึกษาขะมักเขม้นกับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ หรือแม้กระทั่งการที่เรายอมทำบางอย่

1,121
ความรักคืออะไรและชีวิตคู่ที่ดีเป็นยังไง

ความรักคืออะไรและชีวิตคู่ที่ดีเป็นยังไง

ความรักมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เมื่อเรารู้แล้วจะได้เข้าใจว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร และก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับความรักของเราได้ค่ะ ทฤษฎีความรักของ Sternberg หรือ A Triangular Theory of Love ได้แบ่งอ

71
6 วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ

6 วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ

ชีวิตประจำวันเราย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ความเกี่ยวข้องนี้ย่อมทำให้เกิดความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัว ความสัมพันธ์แบบคนรัก หรือความสัมพันธ์แบบเพื่อน และการมีความสัมพันธ์

2,225
กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา - ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา

กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา - ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา

ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา ในครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยที่แต่ละท่านได้เรียนรู้แล้วว่า จิตวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยาย อธิบาย ทำนาย และเปลี่ยนแปลงพฤติกรร

1,694
การพัฒนาตัวเอง กับ 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

การพัฒนาตัวเอง กับ 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง นั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่น...เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงนั้น คืออะไร 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้

111
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

หัวข้อของครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือ (Self-assertiveness) คือ การที่เราสามารถแสดงออกด้วยคำพูด หรือ กิริยาอาการในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องใดเ

936
มโนภาพแห่งตนและความภาคภูมิใจในตนเอง

มโนภาพแห่งตนและความภาคภูมิใจในตนเอง

หัวข้อของครั้งนี้ คือเรื่อง “ตัวตน” ค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Self” นั่นเองค่ะ ถ้าจะพูดสั้นๆนะคะ ตัวตนก็หมายถึงชั้นและความเป็นชั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ตัวตนเป็นศูนย์กลางท

174
การจัดการกับอารมณ์และวิธีจัดการความโกรธ

การจัดการกับอารมณ์และวิธีจัดการความโกรธ

วันนี้ เราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ อารมณ์ สังเกตไหมคะ เวลาเกิดเหตุการณ์ ที่ต้องตัดสินใจ หรือเหตุการณ์สำคัญๆ เรามักจะถูกสอนว่า “ ใช้เหตุผลสิ อย่าใช้อารมณ์ ” เอ...แล้วอย่างนั้น อา

536
การสร้างความสุขในครอบครัวและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน

การสร้างความสุขในครอบครัวและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน

การมีครอบครัวที่มีความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนากันใช่ไหมคะ เพราะว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรก ที่คนทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครอบครัว เป็นสถาบัน

482
การสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุข

การสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุข

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกันค่ะ ครอบครัวเป็นหน่วยทางอารมณ์และสังคม หากสมาชิกคนใดมีปัญหาทางอารมณ์ จะมีผลกระทบกับสมาชิกคนอื่นๆ และมีผลกระทบกับบรรยากาศในครอบครัวด้วยค่ะ ครอบคร

716
5 วิธีการขจัดความเคลียดที่ดีและได้ผล

5 วิธีการขจัดความเคลียดที่ดีและได้ผล

สวัสดีคะ สบายดีกันหรือเปล่าคะ หวังว่าทุกท่านคงสบายดีกันนะคะ ที่ถามแบบนี้ เพราะครั้งนี้จะชวนกันเรียนรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิตกันคะ ในการดำเนินชีวิตของเรานั้น มีโอกาสต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามา

8